h
Onze standpunten

Wonen

MEER SOCIALE EN MIDDELDURE HUURWONINGEN

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woonruimte in de stad. Om dat in te lopen moeten er de komende vier jaar 5000 sociale huurwoningen worden bijgebouwd en 5000 woningen voor de middeninkomens.

VOLDOENDE BOUWLOCATIES SOCIALE HUUR

De gemeente zorgt voor voldoende locaties voor de bouw van sociale huur, maar ook in private bouwprojecten wordt een substantieel deel sociale huur gebouwd. De gemeente zet hiervoor alle bestaande wettelijke mogelijkheden in.

30% SOCIALE HUUR DOOR CORPORATIES BIJ NIEUWBOUW 

De gemeente grijpt het aanbod van de wooncorporaties om 30% sociale huur te realiseren in nieuwbouwgebieden dan ook met beide handen aan.

SOCIALE HUUR TERUG BIJ VERKOOP OF LIBERALISATIE

Voor elke verkochte of geliberaliseerde sociale huurwoning komt er minstens anderhalve terug.

BLIJVENDE HUURREGULERING MIDDENINKOMENS

De regulering van de huren voor de middengroepen wordt onverkort voortgezet.

BLIJVENDE HUURMATIGING VOOR LAGE INKOMENS

Het beleid van huurmatiging wordt voorgezet en het proefproject voor huurverlaging voor U-pashouders omgezet in een blijvende regeling.

OOK BETAALBARE HUUR IN POPULAIRE WIJKEN

Utrecht is van alle Utrechters, en alle Utrechters zijn gelijk. Het is dan ook niet wenselijk dat wonen in bepaalde wijken alleen nog maar weggelegd is voor de meest vermogende Utrechters. De gemeente zet zich daarom in voor het behoud van voldoende betaalbare huurwoningen, ook in de Binnenstad en populaire woonwijken.

AANPAK HUISJESMELKERIJ

Het gebrek aan studentenkamers zorgt voor onbetaalbare huren en kamers van een onbehoorlijk slechte kwaliteit. Daarnaast werkt dit huisjesmelkerij in de hand, omdat studenten toch geen keus hebben. Om kwalitatief acceptabele kamers tegen betaalbare huren te garanderen scherpt de gemeente de regels voor kamerverhuur aan en versterkt de controle op de naleving hiervan. Het uitstekend functionerende Huurteam wordt zo nodig versterkt.

RENOVATIES IN BEWOONDE STAAT

Renovaties zijn belangrijk om de woningvoorraad kwalitatief op peil te houden. Te vaak worden deze echter in bewoonde toestand uitgevoerd waardoor bewoners soms maandenlang in onmenselijke situaties moeten leven. Om dit tegen te gaan zorgt de gemeente voor betere afspraken rond renovaties in bewoonde toestand. 

VERSTERK HUURDERSBELANGEN

Het is van het grootste belang dat woningcorporaties constant worden gedwongen bezig te zijn met de belangen van hun huurders. De gemeente zorgt er daarom voor dat de Huurdersvertegenwoordigingen van de wooncorporaties worden versterkt en geschoold . 

SCHRAP ONTWIKKELING KANTOORLOCATIES

Er is een overschot aan kantoren in Utrecht, terwijl er te weinig betaalbare woningen en studentenkamers zijn. De gemeente haakt daarom in bij het toekomstige beleid van de Provincie om nog te ontwikkelen kantoorlocaties te schappen en ervoor te zorgen dat er op die locaties extra sociale huur en studenten- en starterswoningen worden gebouwd.

VOORKOM HUISUITZETTING

Nog te vaak komt het voor dat huurachterstanden leiden tot huisuitzetting. Dit zijn altijd schrijnende situaties voor mensen en gezinnen die het juist al zeer moeilijk hebben. De gemeente zet daarom samen met de wooncorporaties alles op alles om uitzettingen te voorkomen door vroegtijdige signaleren en sanering van problematische schulden.

TOEGANKELIJKHEID BEZOEKERS

Utrecht moet voor iedereen goed bezoekbaar zijn, ook voor mensen met een beperking, en dat geldt ook voor de woningen in Utrecht. De gemeente spreekt daarom af met ontwikkelaars en bouwers dat alle nieuwe gebouwen en woningen bezoekbaar zijn voor mensen met een beperking.

BEVRIES TIJDELIJKE HUUR IN SLOOPCOMPLEXEN

De huur van bewoners van sloopcomplexen mag niet worden verhoogd. Dit geldt tot nu toe niet voor tijdelijke huurders. Dit is oneerlijk en leidt tot ongelijkheid.  De huurbevriezing die voor zittende huurders geldt, wordt daarom ook voor tijdelijke huurders van toepassing. Dit fungeert ook als prikkel voor eigenaren van sloopcomplexen om niet eeuwig te wachten met slopen.

SCHAF LOTING AF

Loting van sociale huurwoningen geeft mensen met weinig inschrijftijd kans op een woning. Echter is dit niet eerlijk voor mensen die soms al wel tien jaar wachten op een woning, bij wie die kans wordt afgepakt. De oplossing voor de lange wachtlijsten is meer sociale huurwoningen. Het verloten van sociale huurwoningen wordt daarom gestopt.

LEES HIER NIEUWS OVER WONEN

U bent hier