h
Onze standpunten

Recht en Veiligheid

SCHAF DE TIPPELZONE AF

Op tippelzones wordt respectloos omgegaan met kwetsbare vrouwen. Straatprostitutie berust bovendien op een netwerk van fatale afhankelijkheidsrelaties waar verslaafde vrouwen, dealers, pooiers en klanten onderdeel van uitmaken. De tippelzone wordt daarom afgeschaft, en de vrouwen wordt een effectief uitstapprogramma geboden, met onderdak, begeleiding, en zonder contact met de oude werkplek, pooiers en dealers.

VEILIGERE BUURTEN DOOR MEER WIJKAGENTEN

Voor sterke gemeenschappen is een veilige buurt noodzakelijk. Iedereen moet overal veilig over straat kunnen. Daarom zorgen we voor genoeg wijkagenten. Zij kennen de buurt en worden gekend. Wijkagenten kunnen het beste beginnende criminaliteit in de kiem smoren. De gemeente moet er verder alles aan doen om probleemjongeren van de straat te houden.

GEEN UITBREIDING CAMERATOEZICHT

Camera’s kunnen een bijdrage leveren aan de opsporing van daders. Uit ervaring blijkt deze bijdrage echter bescheiden: een camera kan geen agent vervangen, en voorkomt ook weinig criminaliteit. Het volhangen van de stad met camera’s is daarom weinig zinvol, maar zet wel de privacy van onschuldige Utrechters onder druk. Maatregelen tegen criminaliteit moeten altijd proportioneel en effectief zijn. Het cameratoezicht in Utrecht wordt daarom niet uitgebreid. De huidige camera's kunnen beter flexibel worden ingezet op die plekken waar ze een bijdrage kunnen leveren aan de pakkans.

HOU DE AMSTERDAMSESTRAATWEG LEEFBAAR

Goede nachtrust en een veilige buurt zijn essentieel voor het welzijn en de gezondheid. Ook omwonenden van winkelstraten hebben hier recht op. De inperking van de winkelopeningstijden aan de Amsterdamsestraatweg heeft bewezen hier aan bij te dragen en wordt daarom permanent.

GEEN TOTAAL VUURWERKVERBOD, WEL VUURWERKVRIJE ZONES

Vuurwerk leidt tot veel overlast en schade in de aanloop naar Oudjaarsavond. Op dit moment is het echter al het geval dat het pas om 18:00 op 31 december is toegestaan vuurwerk af te steken. Veel van de problemen komen voort uit het afsteken buiten de geoorloofde tijden, en door veel te krachtig illegaal vuurwerk.

Tegelijkertijd wordt vuurwerk afsteken door veel Utrechters ervaren als een waardevolle traditie en is politiecapaciteit tijdens Oudjaarsavond nodig voor grotere risico’s en calamiteiten. Er wordt daarom geen algeheel vuurwerkverbod ingesteld, maar wel meer ingegrepen op illegaal vuurwerk en vuurwerk dat wordt afgestoken buiten de toegestane tijd. Daarnaast worden er meer vuurwerkvrije zones ingesteld om buitenproportionele overlast en schade aan natuur en milieu te voorkomen.

LEES HIER NIEUWS OVER RECHT EN VEILIGHEID

U bent hier