h
Onze standpunten

Zorg

MANTELZORG

Het landelijke beleid zet sterk in op mantelzorg. Om dit te belonen is er een mantelzorgerscompliment. Deze bereikt echter te weinig mensen is en is een te lage waardering voor de zware taak van mantelzorg. De gemeente zorgt daarom voor een mantelzorgtoeslag. Het kortingtarief voor parkeren door mantelzorgers wordt zo mogelijk omgezet in een gratis vergunning.

ZORG GEEN MARKT

De zorg is een voorziening van algemeen belang en moet gegarandeerd kwalitatief uitstekend en toegankelijk zijn voor iedereen. Daarnaast is het moreel verwerpelijk om winst te maken over het lijden van mensen, en om zorg te onderwerpen aan alle perverse prikkels die onlosmakelijke bij winst maken komen kijken. De gemeente heeft hier in beperkte mate invloed op, maar gaat wel zelf weer de thuiszorg verzorgen in plaats van de commerciële bedrijven die dit nu doen.

MENSELIJKE OUDERENZORG - STOP SLUITING VERPLEEGHUIZEN

De ouderenzorg wordt langzaam aan steeds verder uitgekleed, niet zelden leidend tot mensonwaardige omstandigheden. De SP vindt dat iedereen gelijkwaardig is, en ouderen hebben daarom ook evenveel recht op een goed en bevredigend bestaan als eenieder. Als stap in de goede richting gaat de gemeente daarom verdere sluitingen van verpleeghuizen tegen.

GOEDE JEUGDTANDZORG

Landelijk gaat 1 op 5 kinderen niet voor controle naar de tandarts. In Overvecht is dit 1 op 3. Wij vinden dat onverteerbaar. Een goed gebit is een belangrijk onderdeel van een goede gezondheid, en dat begint bij goede tandartszorg voor de jeugd: preventie van tandproblemen is belangrijk vanaf de eerste tand. Daarom komt er goede en langdurig voortgezette voorlichting aan kinderen en verzorgers door tandartsen of mondhygiënisten op consultatiebureaus, scholen en tandartspraktijken. Daarnaast regelt de gemeente gratis vervoer naar de tandartspraktijk met schoolbusjes en/of een mobiele tandartspraktijk of schooltandarts.

LEES HIER NIEUWS OVER DE ZORG

U bent hier