h

SP vraagt in gemeenteraad interpellatie aan over verkoop woning aan burgemeester

13 juni 2000

SP vraagt in gemeenteraad interpellatie aan over verkoop woning aan burgemeester

 

P E R S B E R I C H T

Utrecht, 13 juni 2000

SP VRAAGT IN GEMEENTERAAD INTERPELLATIE AAN OVER VERKOOP WONING AAN BURGEMEESTER

De SP-fractie heeft voor de raadsvergadering van 15 juni a.s. een interpellatie aangevraagd over de verkoop van het pand Brigittenstraat 5 aan de burgemeester.

De informatie van het ministerie van VROM heeft de SP-fractie gesterkt in haar opvatting dat Mitros als woningcorporatie in strijd met de Woningwet heeft gehandeld door de woning Brigittenstraat 5 onderhands te verkopen aan de burgemeester.

Mitros heeft ten onrechte nagelaten om haar voornemen van verkoop vooraf aan

VROM te melden. Ook heeft Mitros gehandeld in strijd met de wettelijke verplichting die voorschrijft dat een woningcorporatie woningen niet verkoopt tegen een prijs die lager ligt dan 90 procent van de waarde van de woning in het economisch verkeer.

In de interpellatie zal de SP aandringen op annulering van de verkoop tussen Mitros en de burgemeester en handhaving van de regels van de Woningwet bij verkoop van woningen door Mitros.

Inmiddels heeft SP-Tweede Kamerlid Remy Poppe op 9 juni jl. over deze kwestie schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van VROM en Binnenlandse Zaken.

Een afschrift van het interpellatieverzoek van de SP-fractie treft u hierbij aan.

Voor verdere toelichting kunt u zich wenden tot:

Bob Ruers, tel. 030-2 10 99 11 / 2 88 38 67, of

Paulus Jansen, tel. 070-318 38 02 / 06 51 84 47 55

In Utrecht staat een huis...

Reactie toevoegen

U bent hier