h

SP wil onderzoek dubieuze verkoop monumentaal pand aan burgemeester Utrecht

9 juni 2000

SP wil onderzoek dubieuze verkoop monumentaal pand aan burgemeester Utrecht

 

Den Haag, 9 juni 2000

PERSBERICHT

SP wil onderzoek dubieuze verkoop monumentaal pand aan burgemeester Utrecht

Tweede Kamerlid Remi Poppe (SP) vraagt staatssecretaris Remkes van volkshuisvesting en minister De Vries van Binnenlandse Zaken onderzoek doen naar de onderhandse verkoop van een kapitaal monumentaal pand door woningcorporatie Mitros aan de Utrechtse burgemeester Brouwer.

Mitros, het voormalig gemeentelijk woningbedrijf van Utrecht, is eigenaar van zo'n 500 monumentale panden in de Utrechtse binnenstad, die de komende jaren voor een groot deel verkocht worden. Voor het pand Brigittenstraat 5, dat burgemeester Brouwer in maart jl. heeft aangekocht, heeft afgelopen jaar een potentiële koper tot twee maal toe belangstelling getoond. In beide gevallen liet Mitros weten dat het huis niet te koop was. Achteraf stellen burgemeester en wethouders dat het pand wel degelijk op de verkooplijst stond.

De kwestie is gaan rollen naar aanleiding van herhaalde vragen van het Utrechtse raadslid (en SP-senator) R.Ruers. Burgemeester en wethouders weigeren tot dusver zelfs maar openheid te geven over de verkoopprijs, terwijl het wettelijk verplicht is om deze binnen zes maanden bij het Kadaster te melden. Ook dit is nog niet gebeurd. Evenmin heeft Mitros de verkoop gemeld bij de Inspectie voor de Volkshuisvesting, die het toezicht op de corporaties uitvoert. B. en W. stellen dat het pand voor een "vaste, niet onderhandelbare prijs" aan de burgemeester is verkocht. De SP constateert echter dat "vast en niet onderhandelbaar" niets zegt over de verhouding tussen vraagprijs en vrije marktwaarde. Een verkoop onder de feitelijke marktwaarde zou neerkomen op het onttrekken van maatschappelijk vermogen aan de volkshuisvesting, hetgeen op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector niet is toegestaan.Volgens B.en W. Utrecht is de verkoop niet meldingsplichtig, terwijl de Inspectie van de Volkshuisvesting schriftelijk bevestigd heeft dat dit wél het geval is.

Poppe wil ook dat minister De Vries, als verantwoordelijk bewindsman voor bestuurlijke integriteit, nagaat of de verkoop geen staaltje vriendjespolitiek is. De normale gang van zaken als iemand een huis zoekt is immers dat deze een makelaar een koopopdracht verstrekt. Het inschakeling van de gemeentelijke afdeling monumenten en woningcorporatie Mitros is hoogst ongebruikelijk. Tenslotte dringt de SP fractie erop aan dat staatssecretaris Remkes de overige verkooptransacties van Mitros voor het "aangekocht bezit" laat toetsen.

Inlichtingen:

Remi Poppe, tel. (06) 53359394

Paulus Jansen, tel. (06) 51844755

In Utrecht staat een huis...

Reactie toevoegen

U bent hier