h

Verhuizing Bibliotheek Tuinwijk: pas op de plaats

17 april 2007

Verhuizing Bibliotheek Tuinwijk: pas op de plaats

Op donderdag 12 april besloot de gemeenteraad tot het houden van een draagvlakonderzoek naar de verhuizing van de bibliotheek op de Ingenhouszstraat in Tuinwijk. Het college wil deze bibliotheek verhuizen naar de Alexander Numankade zonder dat de wijk daarbij op een fatsoenlijke wijze is ingelicht of laat staan betrokken. Op de Alexander Numankade moet de bibliotheek deel gaan uitmaken van het Wijkservicecentrum Oost Noordoost. Een slecht idee, aldus SP-raadslid Marcel van den Tooren.

?De SP vraagt zich af waarom de bibliotheek in Tuinwijk zou moeten sneuvelen. Een bibliotheek waar jong en oud gebruik van maakt, een bibliotheek die bezocht wordt door scholen uit de buurt en uit aangrenzende buurten, een bibiotheek waar mensen met diverse achtergronden samenkomen. Kortom een bibliotheek die je als stad zou moeten koesteren als voorbeeld van een bewezen succesvolle faciliteit voor mensen in de wijk.?

Al eerder op 29 maart vergaderde de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling over de geplande verhuizing die veel buurtbewoners in het verkeerde keelgat is geschoten. In een aantal weken tijd heeft het comité Red de Bieb in Tuinwijk bijna 3000 handtekeningen verzameld tegen de verhuizing. Dit pakket werd voorafgaande aan de raadsvergadering door Fieke Kersten, een van de trekkers en initiatiefnemer van het comité, aan burgemeester Brouwer overhandigd.

Kinderen in actie tegen verhuizing bibliotheek Tuinwijk

Tientallen kinderen demonstreren voor het Stadhuis tegen de verhuizing van hun bieb uit Tuinwijk

Het Stadhuisplein was bevolkt met 150 volwassenen en kinderen die zich hard maken voor behoud van de goed lopende buurtbibliotheek. Toespraken, zingende kinderen, een stralende zon, veel lawaai en strijdvaardige leuzen gaven kleur aan de middag die nog lang zou duren. Na drie uur vergaderen wilde een meerderheid van de raad dat het college eerst een draagvlakonderzoek houdt over de verplaatsing van de bibliotheek. Bij onvoldoende draagvlak (minder dan 51% voorstanders) voor verplaatsing zou de bibliotheek aan het Ingenhouzsstraat gehandhaafd moeten worden. Een motie van de SP die pleitte voor het sowieso openhouden van de bibliotheek in Tuinwijk haalde het ondanks steun van de VVD, D66 en B&G niet.

Leest u hier de bijdrage van Marcel van den Tooren in de gemeenteraad van 12 april.

U bent hier