h

Debat burgemeestersreferendum: keuze tussen twee kwaden

28 september 2007

Debat burgemeestersreferendum: keuze tussen twee kwaden

Stoppen met dat circus, was het gevoel bij de SP-fractie bij het burgemeestersreferendum. En zeker na de 'reclamecampagne' van de afgelopen weken. Wie neemt dit referendum nog serieus? Toch ging de SP-fractie op 27 september niet mee met de motie van Leefbaar Utrecht en de VVD die dat beoogde. Een draai? Eerder een keuze uit twee kwaden...

Geen gezicht

Voorafgaand aan het raadsdebat was advies gevraagd aan de referendumcommissie. Een club van wijze mannen die toeziet op de naleving van de regels. Uit het advies kwam naar voren dat het referendum alleen gestopt kan worden als er geen keuzemogelijkheid meer is. Oftewel, als een van de kandidaten wegvalt. Dat is niet aan de orde.

Andere formele mogelijkheid was het terugdraaien van het raadsbesluit over het houden van een referendum. Resultaat daarvan zou zijn dat het hele circus opnieuw opgezet moet worden. Kandidaat Ralph Pans had een mediagenieke lans gebroken voor het openbreken van het referendum, om een nieuwe procedure te starten met meer dan twee kandidaten. Dat kan wettelijk helemaal niet, dus maakte hij ervan dat er dan in ieder geval geen twee kandidaten uit dezelfde club mochten zijn. Kosten van het idee van Pans; opnieuw 845.000 euro.
Leefbaar Utrecht en de VVD wilden de procedure ook overdoen, maar dan een ouderwetse, waarbij uiteindelijk een kandidaat door de raad wordt voorgedragen. Kost een stuk minder, maar brengt geen nieuws als het gaat om openheid naar de burger.

De SP-fractie vond het volstrekt ongeloofwaardig om opnieuw te beginnen en dan helemaal de Pansvariant. Het kost nu al een vermogen. Ook op een nieuwe ?gesloten? procedure zit volgens ons niemand te wachten. En wie wil er nu nog solliciteren? Nog even afgezien van de waarschijnlijkheid dat de minister en de commissaris van de koningin zouden ingrijpen. Ook zijn we nog steeds van mening dat de twee kandidaten in principe geschikt zijn als burgemeester van Utrecht.

Met frisse tegenzin moeten we daarom leven met de minste van de kwaden; het referendum door laten gaan. We verwachten niet dat die circusvoorstelling genoeg toeschouwers zal trekken om hem geldig te laten zijn en dan ligt de keuze weer waar die liggen moet volgens ons; bij de gemeenteraad. Tenminste zolang er nog niets beters is.

De kosten van het referendum zijn inmiddels goeddeels gemaakt, inclusief de ton extra voor rode potloden en stemhokjes. De SP diende een motie in, waarmee deze extra kosten in mindering gebracht zouden worden op het voor 2008 gereserveerde budget (3 miljoen) voor wensen van de raad. Potje breken, potje betalen heet dat. De motie haalde het niet.

Wat ons betreft hadden we gisterenavond meteen hoofdelijk gestemd over de nieuwe burgemeester, zodat we op 10 oktober iets beters hadden kunnen gaan doen.

Lees hier de SP-bijdrage aan het debat en de gesneuvelde motie.

U bent hier