h

Wethouder Janssen: uitslag SP-enqute markt serieus signaal

3 oktober 2007

Wethouder Janssen: uitslag SP-enqute markt serieus signaal

Het gaat niet goed gaat met de Vredenburgmarkt. De uitslag van de SP-enquête onder de marktkooplui is een serieus signaal, zo vond ook wethouder Janssen, tijdens de bespreking in de commissie Stedelijke Ontwikkeling op 2 oktober.

Vredenburgmarkt

Op aandrang van de SP gaat Janssen op zeer korte termijn met zowel de marktkooplui als de winkeliersvereniging om de tafel, om de problemen te bespreken. Hij zegde toe de diverse suggesties die de markt gaf, te zullen onderzoeken. De blauwe schutting die nu het zicht op de markt ontneemt, zou bijvoorbeeld heel goed gebruikt kunnen worden om extra aandacht op de markt te vestigen. Ook gaat na wat de gemeente Amsterdam heeft gedaan bij soortgelijke problemen, tijdens de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Ook verlaging van het marktgeld is een mogelijkheid.

De SP is blij met de toezeggingen. We zullen acties van de wethouder op de voet volgen.

Zie ook het eerdere artikel op onze site.

U bent hier