h

De jeugd is de toekomst, ook na de verkiezingen!

20 februari 2010

De jeugd is de toekomst, ook na de verkiezingen!

Dat de de jeugd de toekomst is horen we zo rond de verkiezingen regelmatig. Bijna alle partijen zeggen dat. Echter: in de praktijk wordt die toekomst na de verkiezingen door veel partijen maar al te snel vergeten.

De SP is, samen met ROOD, jong in de SP, al jaren bezig om op te komen voor de belangen van kinderen, jongeren en studenten. Het is dan ook niet voor niets dat er 8 jonge Utrechterse SP-ers kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart.

Het beter en mooier maken van deze stad voor jongeren en studenten begint niet bij wethouders, burgemeesters en een mooi coalitieakkoord. Buiten de muren van het stadhuis hebben we ons de afgelopen 4 jaar, samen met de jongeren van de SP Utrecht, ingezet om problemen van jongeren onder de aandacht te krijgen en ze aan te pakken:

Binnen en buiten de gemeenteraad blijven we, ook na de verkiezingen, met onze jongerenvereniging ROOD, actief om de problemen van jongeren, samen met jongeren direct aan te pakken.

Kijk hier naar een aantal jongeren op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en naar wat zij willen veranderen en aan willen pakken in Utrecht:

Lars van de Groep:

Stijn Dekker:

Edith den Besten:

U bent hier