h

Gemeente moet stoppen met sloop sociale huurwoningen

17 februari 2010

Gemeente moet stoppen met sloop sociale huurwoningen

De gemeente Utrecht voert de afgelopen jaren het beleid om goede sociale huurwoningen te slopen en nieuwe dure koopwoningen terug te bouwen. Dit ondanks groot verzet van de bewoners. Zo is in kanaleneiland noord 82% van de bewoners tegen sloop. Toch probeert de gemeente samen met woningbouwvereniging Mitros daar de sloop van deze flats er doorheen te drukken. De bewoners staan daardoor vaak letterlijk in de kou.

In meer gebieden in Utrecht is de gemeente hier, samen met verschillende woningbouwcoorperaties, de afgelopen jaren mee bezig. Bijvoorbeeld in de Gagel, (Overvecht), Kleine Wijk en Lombok.

Niet alleen de coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie zijn voor het slopen van deze woningen, ook GroenLinks stemde de afgelopen jaren regelmatig voor sloop. Terwijl onder de bewoners daar totaal geen draagvlak voor is.

De gemeente gaat zelfs zo ver dat bewoners gedwongen worden om naar de rechter te stappen om de sloop van hun woningen te stoppen.

Terwijl er een goed alternatief is voor sloop. Namelijk: Renoveren!

Bekijk het filmpje van Tim Schipper, fractievoorzitter van de SP Utrecht, met een goed voorbeeld van renovatie in Kanaleneiland:

De voordelen van renovatie ten opzichte van sloop en nieuwbouw op een rij:

  • Het renoveren van woningen is veel milieu vriendelijker dan het slopen en nieuw bouwen ervan. Dit komt doordat er minder sloopafval ontstaat, je hoeft minder nieuwe, milieubelastende bouwmaterialen te gebruiken en het kost veel minder energie.
  • Renoveren is veel goedkoper dan het slopen en nieuw bouw. Het levert dus een besparing op per woning, wat goed is in tijden van bezuinigingen.
  • Renovatie gaat sneller dan sloop en nieuwbouw. Hierdoor zijn er in kortere tijd meer goede woningen beschikbaar en verbetert de de leefbaarheid in vervallen wijken veel sneller dan bij sloop en nieuwbouw.
  • Ook is renovatie arbeidsintensief. Dat levert dus veel extra arbeidsplaatsen op.

De SP is niet per definitie tegen sloop. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin er noodzaak is tot sloop. Echter: nu wordt er veel te makkelijk tot sloop overgegaan. Daarom is er een rapport verschenen van de SP: 'Langs de Slooplat'. Een meetlat van vijf criteria waarlangs sloopplannen gelegd moeten worden:

  • De te slopen woningen moeten van aantoonbare slechte kwaliteit zijn
  • 70 procent van de bewoners moet met de sloop instemmen
  • Er zijn geen huurders te vinden voor de woningen
  • De wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen stijgen niet door de sloop
  • Door de sloop verplaatsen problemen zich niet naar andere wijken

De SP vindt dat als de sloopplannen niet aan deze criteria voldoen, deze plannen van de gemeente direct de prullenbak in moeten. In plaats daarvan moeten de woningen direct grondig gerenoveerd en waar nodig aangepast worden.

Kijk hier voor meer informatie over renoveren of slopen en lees onze krant over slopen.

U bent hier