h

4 ton Leefbaarheidsbudget Zuid op aan regulier onderhoud

24 oktober 2010

4 ton Leefbaarheidsbudget Zuid op aan regulier onderhoud

De Utrechtse SP-fractie is zeer verbaasd dat er 4 ton uit het Leefbaarheidsbudget voor de wijk Zuid wordt besteed aan het herstellen van verzakte straten in Frans Lunetten. Dit bleek uit het wijkbericht dat pas geleden daar werd verspreid. Een en ander is het gevolg van een collegebesluit uit december 2009. Het reguliere geld voor onderhoud was namelijk op, zo blijkt uit het besluit.

Bewonersinitiatief of regulier onderhoud?

SP-Fractievoorzitter Tim Schipper: "Dergelijk onderhoud is een basistaak van de gemeente en daar is in de begroting geld voor vastgelegd. Als dat te weinig is hoort het college naar de gemeenteraad te komen. Die bepaalt hoe het tekort wordt opgelost. Nu wordt het onder het leefbaarheidsbudget weggemoffeld, onder de noemer 'op verzoek van de bewoners'. Natuurlijk willen die een goed onderhouden en veilige straat. Daar heeft iedereen recht op en dat mogen de mensen gewoon van de gemeente verwachten. Dit gerommel is nou precies waar de rekenkamer voor waarschuwt in het rapport dat de raad op 14 oktober besprak"

De SP heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college over deze kwestie.

U bent hier