h

Meetnet luchtkwaliteit beloning pionierswerk SP

14 oktober 2010

Meetnet luchtkwaliteit beloning pionierswerk SP

Vanmiddag gaf de raadscommissie Stad en Ruimte groen licht aan het college om vijf jaar lang de luchtkwaliteit in de stad op 47 plaatsen te gaan meten. De SP is zeer tevreden dat het vele pionierswerk van de fractie nu wordt omgezet in gemeentelijk beleid.

Lucht

SP-raadslid Eggermont: "Ons onderzoek heeft aangetoond dat rekenmodellen prachtig zijn, maar dat de gemeente met de door haar gehanteerde invoercijfers de werkelijkheid geweld aandoet. Door zelf aan de slag te gaan te hebben we raad en college kunnen overtuigen dat iedereen erbij gebaat is de échte cijfers te kennen. Het gaat tenslotte om de gezondheid van de inwoners van Utrecht."

Met het vrijgeven van het krediet is het verhaal nog niet helemaal uit. Eggermont: "Nog altijd worden er zeer discutabele cijfers gehanteerd als het gaat om verkeersintensiteiten. Ook hier geldt dat we moeten weten hoeveel en wat voor verkeer er daadwerkelijk is, anders blijven de modellen sprookjes opleveren. Tellen dus!"

Het volledige SP-rapport is hier te downloaden.

Meer informatie:

Michel Eggermont 06-81082068

U bent hier