h

Utrecht in de bres voor de WSW

12 november 2010

Utrecht in de bres voor de WSW

Tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad heeft de SP een meerderheid gekregen voor haar krachtige protest tegen de plannen van het kabinet met de sociale werkvoorziening. De stad Utrecht gaat zich tot het uiterste inspannen om het Rijk duidelijk te maken dat de ramkoers van Rutte niet de weg is die Utrecht in wil slaan.

Een motie van de SP die het College opriep tot actie werd gesteund door Groenlinks, Christenunie, PvdA en D66.

SP-raadslid Van Gemert: "Het kabinet is er nogal mistig over, maar het verhaal van het Centraal Planbureau, dat de plannen heeft doorgerekend, is heel duidelijk. Voor 2015 staan er 30.000 mensen op straat, en op den duur raken er nog eens 30.000 mensen hun baan kwijt. Wij zijn hier heel boos over. Dat heeft er ook mee te maken dat er fors bezuinigd wordt op het reïntegratiebudget, terwijl de regering niets doet om bedrijven in beweging te krijgen. In feite worden de WSW'ers zonder pardon in de bijstand gejaagd. En van de bijstandsuitkering gaat ook bijna een kwart af. Dit is onacceptabel!"

De gemeente kan niet zo heel veel doen om deze plannen tegen te houden, maar gaat wel alles doen wat mogelijk is. Zo valt te denken aan een brief naar de regering, samenwerking met verschillende partners zoals de VNG en het besteden van zoveel mogelijk werk van de gemeente zelf aan deze kwetsbare groep.

Fractievoorzitter Tim Schipper heeft de wethouder tenslotte uitgenodigd samen met de voltallige SP-fractie mee te gaan protesteren bij de landelijke manifestatie 'Armoede werkt niet' op 27 november.

U bent hier