h

Meer agenten voor minder geld

14 december 2010

Meer agenten voor minder geld

De fractie van de SP heeft in de commissie Mens en Samenleving het voorstel gedaan om de straatcoaches op te heffen. "Een straatcoach kost  60.000,- per jaar", aldus SP-raadslid Michel Eggermont. "Voor  52.000 per jaar kan je een agent inhuren die meer mag doen en beter opgeleid is. De rest van het geld kan gebruikt worden voor jongerenwerkers.

De gemeente Utrecht heeft straatcoaches die repressief op moeten treden terwijl ze ook goede sociale contacten moeten onderhouden met dezelfde jongeren. Michel Eggermont: "Hoe kun je één persoon twee totaal verschillende taken laten doen? Dat is gekkenwerk! Deze twee taken moet je duidelijk uit elkaar houden. Dus jongerenwerkers om problemen te voorkomen en agenten om op te treden als het mis gaat."

Bovendien kan dit alles voor minder geld. Straatcoaches zijn duurder dan gewone agenten. De totale kosten voor 47 straatcoaches zijn bijna  3 miljoen. Als de gemeente een contract afsluit met de politie voor 40 extra agenten wordt er bijna een miljoen euro bespaard. Dit kan geïnvesteerd worden in gewone jongerenwerkers.

In Maarssen wordt al op deze manier samengewerkt met de politie. In een overeenkomst verplicht de gemeente zich om de kosten te vergoeden en regiopolitie Utrecht zorgt voor de begeleiding. De burgermeester is tot slot bevoegd om de taken en de prioriteiten van de agenten vast te stellen. Hierdoor kunnen deze gericht ingezet worden waar wij ze nodig zijn.

U bent hier