h

Gemeente Utrecht teruggefloten door de rechter

1 februari 2011

Gemeente Utrecht teruggefloten door de rechter

De Hulp- en informatiedienst van de SP heeft een grote overwinning geboekt. Mevrouw Figg-Haar is in april 2010 door de gemeente uit haar huis gezet, maar in hoger beroep heeft ze alsnog gelijk gekregen van de Raad van State. De rechter heeft de gemeente flink op haar vingers getikt: "De gemeente heeft grote fouten gemaakt." Aldus SP-fractievoorzitter Tim Schipper "Gelukkig heeft de rechter ze nu teruggefloten. Deze uitspraak laat duidelijk zien dat het beleid van de gemeente zo lek als een mandje is."

Toen mevrouw Figg-Haar haar huis uitgezet werd, kreeg zij hulp bij het procederen van de SP Hulp- en informatiedienst. De gemeente heeft altijd volgehouden dat zij niet in haar eigen huis woonde en trok daarom de huisvestingsvergunning in. Mevrouw Figg-Haar was in 2008 en 2009 inderdaad met enige regelmaat van huis. De reden was de verzorging van haar zieke en bejaarde ouders. Maar al die tijd heeft ze wel gewoon haar huur betaald. Toch besloot de gemeente zich hard en formeel op te stellen en op 28 april 2010 over te gaan tot ontruiming.

Nu de gemeente in hoger beroep veroordeeld is heeft dit grote gevolgen voor het beleid over huisuitzettingen. "De rechter heeft in het vonnis gezegd dat de gemeente er onterecht van uit is gegaan dat deze mevrouw niet in haar eigen huis woonde. Deze beslissing leidde tot een huisuitzetting." Aldus Tim Schipper. "Een uitzetting is de allerlaatste mogelijkheid, daarna is er geen weg terug meer. De gemeente moet hier dus uiterst voorzichtig mee omgaan. De Raad van State heeft nu vastgelegd dat de gemeente Utrecht bij huisuitzettingen veel zorgvuldiger te werk moet gaan dan zij tot nu toe gedaan heeft." Tim Schipper zal een interpellatiedebat aanvragen over de uitspraak in de volgende raadsvergadering op 17 februari.

Op 27 oktober 2010 werd in Hoograven ook een invalide bewoner door de gemeente op straat gezet. Ook toen sprong de SP in de bres voor de bewoner. Ook deze huurder kon, buiten zijn eigen schuld om, langere tijd niet in zijn eigen woning verblijven. De gemeente weigerde echter rekening te houden met persoonlijke omstandigheden en ontruimde de woning. Schipper heeft destijds mondelinge vragen gesteld aan de wethouder, omdat de gemeente ook toen te snel overging tot uitzetting. Dewethouder gaf een harde en formele reactie en stelde dat de gemeente juridisch juist gehandeld had. De uitspraak van de rechter in de zaak van mevrouw Figg-Haar laat echter zien dat de gemeente ook juridisch de plank mis slaat. De SP is van mening dat de uitzetting in Hoograven opnieuw bekeken moet worden en dat de gemeente daarbij rekening moet houden met de strenge eisen die de Raad van State hanteert.

U bent hier