h

Voorjaarsnota: Op de pof voor de eigen ambitie

30 mei 2011

Voorjaarsnota: Op de pof voor de eigen ambitie

De SP is ernstig teleurgesteld in de eerste echte voorjaarsnota van het college van GroenLinks, PvdA en D66. Waar financiële degelijkheid was beloofd worden oude gaten vervangen door nieuwe en wordt het weerstandsvermogen kunstmatig omhooggerekend.

Met dit nog niet bestaande geld gaat het college voor de eigen ambitie van de stadsetalage en maakt het keuzes die de mensen die het al lastig hebben direct raken.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Hoe geef je tegengas aan Rutte, Wilders, Verhagen voor de mensen die het hardst worden getroffen? Dat was en is onze meetlat waarlangs we de daden van het college beoordelen. Nu zien we nóg hogere uitgaven aan het Olympisch plan, Culturele Hoofdstad en het onverkort vasthouden aan een Bieb ++."

"Tegelijk gaat het college stevig het mes zetten in de zorg voor zieken en gehandicapten, zien we tariefsverhogingen bij de Regiotaxi en heeft men nog geen idee hoe de klappen van het kabinet op de WSW en de overdracht van de Jeugdzorg worden opgevangen. Alle reden dus om onze campagne 'Red de Zorg' met kracht door te zetten."

Niet alles is kommer en kwel. Zo is de SP blij met het voornemen van het college om te snoeien in managementlagen en externe inhuur. Schipper: "Veel werk waarvoor nu dure krachten van buiten worden gehaald, kan ook worden gedaan door je eigen mensen te scholen. Daar lijkt nu op te worden ingezet en dat is prima. Ook heeft het college in ieder geval de intentie om werk te maken van energiebesparende maatregelen bij sociale huurwoningen."

De SP beseft heel goed dat de stad krap zit, maar ziet toch kansen om dat tegengas aan Rutte c.s. te bieden. Schipper daarover: "Nu komt keihard door dat de spaarpotten zijn leeggehaald toen het goed ging. Wij hebben daar steeds voor gewaarschuwd. Maar juist in deze krappe tijd moet je keuzes maken voor een socialer Utrecht, door over de schotten van de diensten heen te kijken en minder beleid te maken in plaats van meer. Dan moeten die ambities maar naar beneden."

U bent hier