h

Vleutenaren komen zelf in actie voor bibliotheek

15 september 2011

Vleutenaren komen zelf in actie voor bibliotheek

 
Een groep Vleutense bewoners heeft zich vorige week verenigd in het actiecomité 'Bieb in de Buurt Vleuten'. Dit gebeurde tijdens de door de SP georganiseer de informatieavond op 7 september in dorpshuis 'de Schakel'.

Het was de SP de afgelopen maand tijdens diverse bezoeken aan Vleuten al duidelijk geworden dat er een zeer breed draagvlak is voor behoud van de bibliotheek in haar huidige vorm en tegen bezuinigingen op personeel en collectie. Maar als bewoners aangeven zelf in actie te willen komen is dat natuurlijk nog veel mooier. En waar wij steun kunnen bieden doen we dat zeker! Het comité is al volop aan de slag. Zij halen handtekeningen op, verspreiden posters, houden andere Vleutenaren op de hoogte en benaderen mensen die graag mee willen helpen. Een groep inwoners heeft zich aangemeld om in te spreken op de raadsinformatieavond van 20 september, als de bibliotheek op de agenda staat.

U kunt het actiecomité ook helpen. Hoe?

Hoe voller de zaal, hoe beter!

Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen, alleen insprekers dienen zich vooraf bij de griffie aan te melden.

Bovenstaande geldt ook voor iedereen die wil komen voor de bibliotheek aan de Plantage, die met sluiting bedreigd wordt.

U bent hier