h

2 Amendementen SP sociale huur aangenomen

28 oktober 2011

2 Amendementen SP sociale huur aangenomen

Sociale huurwoningen die te koop worden gezet, moeten na maximaal een jaar weer normaal verhuurd worden. Bij energiebesparende maatregelen moeten de corporaties beginnen met de allerslechtste huizen in de stad.

Deze twee voorstellen van de SP nam de gemeenteraad op 27 oktober aan, bij de bespreking van de prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties voor de periode 2011-2015. Alleen de VVD was tegen.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper is blij met het succes: "We pleiten al jaren voor het aanpakken van de woningen met de slechtse energielabels. Daar is het snelste winst te halen, zowel op energieverbruik als voor de portemonnee van de bewoners."

Het geld om de afspraken uit te kunnen voeren, halen de corporaties uit 10-20% huurverhoging na verhuizingen en de verkoop van woningen. Schipper: "Huizen die te koop staan worden met tijdelijke contracten verhuurd en soms wordt zelfs antikraak ingezet. Hartstikke slecht voor de sociale samenhang in woonbuurten. De verkoop loopt bovendien slecht, dus na een jaar is het mooi geweest. Dan weer gewoon verhuren. We hebben ten slotte een wachtlijst van 7,5 jaar."

Over de huurverhogingen kreeg de SP de toezegging dat de wethouder bij de corporaties gaat aandringen hier terughoudend in te zijn, als mensen binnen hun complex verhuizen. Bijvoorbeeld als ze van een bovenwoning naar een bendenwoning gaan vanwege hun leeftijd.

U bent hier