h

Open brief SP aan college over inzet stakingsbrekers door het Bestuur Regio Utrecht

27 januari 2012

Open brief SP aan college over inzet stakingsbrekers door het Bestuur Regio Utrecht

In de raadsvergadering van 19 januari stelde de SP vragen over de inzet van stakingsbrekers door het Bestuur Regio Utrecht bij de acties van het schoonmaakpersoneel.

Inmiddels zijn de antwoorden binnen. In de beantwoording wordt duidelijk dat, tegen de afspraken met FNVBondgenoten in, het BRU er voor kiest om stakingsbrekers in te zetten. Kort samengevat in de beantwoording op vraag 2.

2. Wat vindt het college van de handelwijze van het BRU ten aanzien van schending van de afspraken met de vakbonden?
De bij het FNV getoetste acties van BRU zijn uitgevoerd. BRU heeft conform haar eigen verantwoordelijkheid het reinigen van onhygiënische plekken aan deze acties toegevoegd.

Het reinigen van onhygiënische plekken is schoonmaakwerk. Dit is niet bij de vakbond getoetst en moet daarom worden gezien als het bewust inzetten van stakingsbrekers.

De SP is van mening dat het college van B&W niet met de armen over elkaar heen mag blijven zitten en als grootste gemeente van het samenwerkingsverband BRU krachtig moet protesteren tegen de inzet van stakingsbrekers en heeft hiertoe in een brandbrief aan het college opgeroepen.

FNV Bondgenoten - de vakbond van schoonmakers - beraadt zich nog op verdere acties. SP Utrecht zal deze acties onvoorwaardelijk ondersteunen.

lees hier de antwoorden vanuit het BRU.

Lees hier de brief aan het college.

Reacties

Nog even ter verduidelijking het wettelijk verbod uit de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs

Artikel 10. Verbod ter beschikking stellen bij arbeidsconflict

Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt, stelt, voor zover hem bekend is of redelijkerwijze bekend kan zijn dat in een bedrijf of onderneming, of een gedeelte daarvan, een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat, geen arbeidskrachten ter beschikking voor het verrichten van werkzaamheden in dat bedrijf of die onderneming of wel dat gedeelte daarvan, waar de werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

U bent hier