h

Thuiszorgpetitie aangeboden aan de gemeenteraad

11 oktober 2012

Thuiszorgpetitie aangeboden aan de gemeenteraad

Het is de Utrechtse thuiszorgmedewerkers toch gelukt om de petitieactie 'Stop Afbraak Huishoudelijke Zorg' op een goede manier af te ronden. Na de eerdere weigering van PvdA-wethouder Rinda den Besten om meer dan drieduizend steunbetuigingen in ontvangst te nemen, bleek de gemeenteraad hier gisteren wel toe bereid.

In aanwezigheid van raadsleden en een groep huishoudelijke thuiszorgmedewerkers overhandigde ABVAKABO-bestuurder Sengul Sözen bijna 3500 handtekeningen aan plaatsvervangend raadsvoorzitter Stephanie Bottse. Zij deed de belofte om tijdens de daaropvolgende raadsvergadering er nog apart melding van te maken voor de hele raad en het college van
B & W.

Aanbieden petitie_20121011_1_Gonnie OosterbaanFoto: Gonnie Oosterbaan

Thuiszorgmedewerkster en OR-lid van Careyn HZ Bini Biemans wees de raadsleden vervolgens op de noodzaak van een zorgvuldige indicatie voor cliënten en het kunnen leveren van goede zorgkwaliteit; zaken die nu zwaar onder druk staan door marktwerking, aanbesteding en schaalvergroting.

Tijdens de raadsvergadering leek er enige beweging te ontstaan in het bespreekbaar maken van andere, kleinschaliger vormen van huishoudelijke zorg, met meer aandacht voor de situatie van cliënten en personeel. De PvdA meldde bijvoorbeeld dat ze hiertoe initiatief wil nemen om "hiermee te besparen op managementlagen en organisatiekosten en het geld juist te besteden aan daadwerkelijke hulp, zodat de kwaliteit van de zorg kan toenemen."

Iets waar de SP zich altijd al hard voor heeft gemaakt, wat ook blijkt uit de bijdrage van fractievoorzitter Tim Schipper in dit raadsdebat. Maar kennelijk had de PvdA lange tijd nodig om wakker te worden. En wat zijn deze mooie woorden waard als er straks een kabinet Rutte-Samson aan de macht komt? De voortekenen beloven vooralsnog niet veel goeds.

De SP zal erop toezien dat de PvdA zich in ieder geval in Utrecht aan haar beloftes houdt!

Aanbieden petitie_20121011_2_Gonnie OosterbaanFoto: Gonnie Oosterbaan

U bent hier