h

Vragen SP over 'onverwacht' asbest Muziekpaleis

14 november 2012

Vragen SP over 'onverwacht' asbest Muziekpaleis

De SP heeft vragen gesteld over de 'onverwachte' vondst van asbest in de installatieruimten van de oudbouw in het Muziekpaleis, waarvan het college melding maakt in een brief aan de raad op 13 november.

In een rechterlijke uitspraak uit 2007 krijgt de gemeente echter al opdracht nader onderzoek te doen naar de aanwezigheid van asbest in die ruimten (overweging 2.8 in de uitspraak).

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Als het hier gaat om dezelfde ruimten, dan lijkt het er sterk op dat de gemeente die opdracht van de rechter niet heeft uitgevoerd. Als het om andere ruimten gaat, dan ben ik benieuwd waarom die niet zijn meegenomen in de asbestinventarisatie. Netto-effect is wederom vertraging en 1,3 miljoen extra kosten. De teller blijft oplopen."

De SP wil tevens inzage in de gemaakte asbestinventarisaties en het asbestwerkplan uit 2007 en zal zo nodig het college ter verantwoording roepen.

Lees hier de schriftelijke vragen van Tim Schipper.

U bent hier