h

SP en CDA willen U-pas weer voor bredere groep mogelijk maken in Utrecht

4 mei 2013

SP en CDA willen U-pas weer voor bredere groep mogelijk maken in Utrecht

De raadsfracties van de SP en het CDA in Utrecht hebben vragen gesteld over de Utrechtse U-pas. Deze pas maakt het voor mensen die minder hebben te besteden mogelijk te participeren in sport en cultuur. Vorig jaar is er flink bezuinigd op de pas en kregen enkel Utrechters die een inkomen hebben van 110% van het bestaansminimum en kinderen de U-pas nog. Het CDA en de SP willen deze grens weer terug naar 125%.

Door landelijk beleid was het onmogelijk de grens op 125% te zetten, maar dat is in het begin van dit jaar gewijzigd. Goed nieuws, want deelname aan sport en cultuur is voor mensen die niet veel te besteden hebben net dat zetje om toch te kunnen participeren.

SP-Raadslid Nicole van Gemert: "We hebben het College vandaag gevraagd de bezuinigingsmaatregelen op deze mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten terug te draaien. Duizenden Utrechters krijgen hun recht om te sporten en deel te nemen aan culturele activiteiten weer terug. Daar kan Utrecht als sociale stad toch geen bezwaren tegen hebben?"

CDA-Raadslid Eiko Smid: "Samen met de SP hebben we er vorig jaar alles aan gedaan om het in ieder geval voor ouderen met financiële problemen mogelijk te maken te blijven meedoen in de maatschappij. De wethouder gaf toen aan dat wel te willen, maar geen enkele mogelijkheid te zien. De Raad heeft toen nog een motie van ons daarover aangenomen. Nu blijkt die mogelijkheid er wel te zijn. Ik vind het wel vreemd dat dat niet meteen aan onze Gemeenteraad gemeld is."

De SP en het CDA betreuren het dat het College de bezuinigingsmaatregel niet meteen terug gedraaid heeft, aangezien het beloofd had de randen van de wet op te zoeken en alles op alles te zetten om de U-pas zo breed mogelijk in te kunnen zetten. Ze hebben schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Spigt (Pvda) met het verzoek om beantwoording voor de Voorjaarsnota 2013.

U bent hier