h

Hopelijk einde aanbestedingen Utrecht in de zorg en de wijken

11 juli 2013

Hopelijk einde aanbestedingen Utrecht in de zorg en de wijken

De gemeente Utrecht gaat haar huidige beleid ten aanzien van aanbestedingen in de sociale sector onder de loep nemen. Dat is het resultaat van een voorstel van de SP en het CDA in de gemeenteraad. De SP hoopt dat naar aanleiding van een aangenomen motie hiertoe in de toekomst de thuiszorg, de jeugdzorg en het sociaal-maatschappelijk werk niet meer openbaar aanbesteed worden.

SP-Raadslid Van Gemert: "Het blinde mantra van marktwerking en zogenaamde keuzevrijheid die de gemeente Utrecht op bijna alle terreinen nastreeft levert ons niets dan ellende op. We hebben te maken met ontslagen in de thuiszorg en in het welzijnswerk. Op ons verzoek gaat Utrecht nu onderzoeken of er ook andere mogelijkheden zijn om variëteit en kwaliteit tegen een betaalbaar tarief aan te bieden in Utrecht. Bovendien is vandaag vastgelegd dat er niet meer openbaar aanbesteed wordt zonder expliciete toestemming van een meerderheid van de gemeenteraad."

"Onlangs gaf thuiszorgorganisatie Careyn aan 75 medewerkers te ontslaan. Dit gaat niet alleen ten koste van de medewerkers maar ook van de kwaliteit van de thuiszorg, die nu door goedkopere, minder deskundige krachten wordt uitgevoerd. De verantwoordelijk wethouder moest helaas constateren dat de gemeente Utrecht niet meer over de uitvoering en het personeel van de thuiszorg gaat, omdat we immers aanbesteed hebben."

Ook de medewerkers en de buurthuizen in het welzijnswerk zijn de dupe van openbare aanbestedingen. Van Gemert: "De kans om bij te sturen of iets te doen voor de medewerkers die hun vaste contracten of zelfs hun baan kwijt zijn is ons ontnomen omdat er aanbesteed is. Het is dus hard nodig ons te bezinnen op dit principe van vrije marktwerking, voordat we straks de jeugdzorg en de sociale buurteams ook nog overlaten aan de markt".

Het voorstel van de SP en het CDA is om de voor- en nadelen van openbaar aanbesteden uitvoerig te onderzoeken. Het uiteindelijke doel van de SP is duidelijk: de regie in eigen hand houden, goed werkgeverschap en kwalitatief hoogwaardige zorg voor de inwoners van Utrecht. Diensten in het sociaal domein mogen niet zomaar overgelaten worden aan de markt.

U bent hier