h

3 augustus: Sta stil voor de zorg!

1 augustus 2013

3 augustus: Sta stil voor de zorg!

Op Zaterdag 3 augustus om 13.00 uur staan wij op de Stadhuisbrug in Utrecht stil voor de zorg. Doe mee en sta ook stil voor de zorg.

Leden van het Zorgcomité Regio Utrecht en andere betrokkenen willen met het publiek hun zorgen delen over de toekomst van de zorg. Samen stil staan voor goede zorg en voor respect voor de werkers in de zorg.

Het kabinet wil een grote hoeveelheid zorgtaken overhevelen naar de gemeenten, net zoals eerder gedaan is met de huishoudelijke zorg. Daarmee is de situatie in de afgelopen jaren alleen maar achteruitgegaan. Mensen krijgen niet meer de zorg die ze nodig hebben. Overal in het land hebben medewerkers te maken met loonsverlagingen en ontslagen.

In de Achterhoek heeft thuiszorgorganisatie Sensire voor 1.100 thuiszorgmedewerkers het ontslag aangekondigd, ondanks het feit dat er wel geld én werk is. Uit protest hebben thuishulpen daar op dinsdag 30 juli het hoofdkantoor bezet.

Kort geleden stonden in Utrecht 78 zgn. B-hulpen van Careyn voor de keus: loonsverlaging of ontslag. Een zelfde keuze staat nu 200 thuiszorgmedewerkers van Aveant Thuishulp BV in Utrecht te wachten. Net als andere zorgwerkgevers loopt Aveant Thuishulp BV vooruit op de door het kabinet aangekondigde bezuinigingen. Door ingrijpen van de Ondernemingsraad, met steun van de vakbonden, is invoering van de loonsverlaging per 1 augustus 2013 voorkomen.

Het VVD-PvdA-kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Ouderen kunnen daardoor niet meer terecht in een verzorgingshuis.Tegelijkertijd wordt een groot deel van de thuiszorg wegbezuinigd. Men vindt dat mantelzorgers en buren de zorg maar moeten overnemen. Alsof die nu al niet meer dan het maximale doen! Ook dagbesteding en veel voorzieningen in de buurten staan onder druk.

Kom dus zaterdag 3 augustus om 13.00 uur naar de Stadhuisbrug en sta stil voor de zorg. Hang een bord om met de tekst 'Ik sta stil voor de zorg' of een andere toepasselijke tekst.

Roep anderen op om ook mee te doen met 'Sta stil voor de zorg' aanstaande zaterdag. En in de komende maanden, want ook dan gaan we dóór met onze acties.

Meer weten? bel of mail Gonnie Oosterbaan:

030-2517 631 of 06-51112567

gonnie.oosterbaan@wsx.nl

In het Zorgcomité Regio Utrecht werken vertegenwoordigers van Wij zijn de Thuiszorg Utrecht e.o., ABVAKABO FNV, SP en andere mensen betrokken bij de zorg samen tegen de afbraak van de zorg door het huidige kabinet.

U bent hier