h

Plan De Kade sneuvelt: ruim baan voor woningbouw en renovatie City-bioscoop

10 februari 2016

Plan De Kade sneuvelt: ruim baan voor woningbouw en renovatie City-bioscoop

Vandaag werd  het plan voor arthouse-bioscoop De Kade aan het Paardenveld in een vergevorderd stadium alsnog door de aandeelhouders van Paardenveld BV afgeschoten. De SP is er niet bepaald rouwig om. Woningen op die plek en ruim baan voor renovatie en hergebruik van de City-bios aan de Voorstraat, was en is het voorstel van de SP.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Wat is er logischer dan die monumentale City-bioscoop nieuw leven in te blazen? Een schitterende locatie, waar prima het type films terecht kan dat in de Kade zou komen. Dat zeiden we al in 2013. De plannen liggen klaar, dus snel ruim baan daarvoor wat de SP betreft.”

De SP heeft steeds stevige bezwaren gehad tegen de komst van de Kade, vanwege het feit dat er twee gesubsidieerde instellingen - waaronder ’t Hoogt -  in het gebouw zouden worden binnengevaren en de lage grondprijs die de initiatiefnemer zou gaan betalen. Het plan werd naar voren geschoven direct nadat  de gemeenteraad een streep zette door de megabieb op het Smakkelaarsveld begin 2014, waarin ’t Hoogt eerst zou worden gevestigd.

Schipper daarover: “Het leek wel of het moest en zou. Oneerlijke concurrentie voor het plan van Jos Stelling, die het zonder een cent subsidie wil doen in de City. Voor twee extra arthousetheaters is gewoon geen marktruimte. Ik weet dat ’t Hoogt uit zijn huidige pand moet in 2018, maar wat is er dan mooier dan de samenwerking te zoeken in een gebouw dat alles al in zich heeft?”

Het wegvallen van de Kade aan het Paardenveld biedt wat de SP betreft ruimte voor woningbouw op die plek.

“Er was ook al een min of meer uitgewerkt initiatief voor energieneutrale woningen voor starters en senioren, in combinatie met kleinschalige andere functies. Wij denken dat dat prima zou passen in Wijk-C en behoefte aan woningen is er immers zat.”, aldus Schipper.

Bijzonder is dat het bericht over het sneuvelen van De Kade komt de dag voordat de petitie voor behoud van de City wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Reacties

Zeer jammer van het plan, zeer jammer voor die sombere hoek in Wijk C. Die hoek had zo'n boost kunnen krijgen. Weer woningen? Senioren? Nog meer zurige babyboomers in Wijk C. Dat zal erachter zitten. En dat 1 ondernemer alle arthouse-bioscopen in de oude stad zou moeten runnen is een rare gedachte. Overigens is City van Kinepolis, en niet van Stelling. Rondom de De Kade is veel demagogie ontstaan, typisch Utrechts. Nogmaals zeer jammer.

Beste Bert,
Wanneer u goed geïnformeerd zou zijn, had u deze reactie nooit geschreven. Op het internet (o.a. Duic) is de geschiedenis en zijn de feiten makkelijk terug te vinden.
Afgezien van het feit dat in steden als Den Haag, Rotterdam, Den Haag en b.v. Groningen de art-house bioscopen (goed voor slechts 10% van het totale filmaanbod) ook slechts in handen zijn van één onderneming per stad, is dus onze interesse in de City niet een echt rare gedachte.
Wij maken ons bovenal –reeds lang- zorgen om het verdwijnen van de City en willen graag meedenken en helpen om de City voor Utrecht te behouden. Meer niet. Als Kinepolis dit wil en kan doen is het ook prima. Wie weet.
De demagogie is vooral te vinden in de stukken/ startnotities e.d. namens “De Kade” en de dubieuze rol daarbij van de gemeente. Men heeft blijkbaar dan toch de hand overspeeld. Gelukkig speelt de SP, net als bij het muziekpaleis, de Bieb++ en bij ‘de Kade’ een consistente rol en wist ze de stad (weer) voor een ramp te behoeden. Dat sommigen dit jammer vinden is erg jammer.
Jos Stelling.

Reactie toevoegen

U bent hier