h

Utrechtse Rekenkamer bevestigt: thuiszorg in Utrecht slecht geregeld

6 september 2016

Utrechtse Rekenkamer bevestigt: thuiszorg in Utrecht slecht geregeld

Foto: Sander van Oorsponk

Er wordt geen maatwerk toegepast bij het verlenen van de huishoudelijke hulp in Utrecht. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat Utrecht teveel wilde bezuinigen in een te korte tijd, waardoor clienten een vaste norm van anderhalve uur schoonmaakwerk per week kregen toegewezen. Het resultaat is dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat er veel geld op de plank blijft liggen dat bedoeld is voor kwalitatief goede zorg. De Utrechtse Rekenkamer deed onderzoek en de conclusies liegen er niet om. De Rekenkamer bevestigt de zorgen van de SP over het inruilen van de huishoudelijke hulp door een collectieve schoonmaakdienst.

SP-Raadslid Nicole van Gemert is blij met de conclusies van het rapport, maar ook teleurgesteld dat Utrecht na vele rechtszaken maar ook tientallen moties van de SP en aangevraagde debatten nu pas besloten heeft het beleid aan te passen. De precieze nieuwe uitwerking is nog niet helder, maar de gemeente zegt naar aanleiding van het rapport toe dat eindelijk iedereen in Utrecht die thuiszorg nodig heeft een persoonlijk gesprek krijgt om de zorgvraag in kaart te brengen.

De Rekenkamer concludeert terecht dat elke klant in Utrecht anders is, zowel qua woonsituatie, sociaal netwerk en de mate van zelfredzaamheid. Van Gemert: “Naast botweg bezuinigen richt het beleid van Utrecht zich op mensen die hun eigen boontjes wel kunnen doppen en de juiste wegen kunnen bewandelen voor bezwaren en het bijkopen van extra hulp. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat het hier zeer kwetsbare mensen betreft die in hun afhankelijkheid van hulp niet altijd voor hun rechten op kunnen of durven komen. “

De Rekenkamer heeft nog meer kritiek. Zo wordt de kwaliteit van de thuiszorg niet gecontroleerd en is er geen duidelijke cliëntondersteuning. Ook blijkt dat het sociale netwerk van mensen lang niet altijd aan de hoge verwachtingen kan voldoen en het gat dat valt in de zorg niet op kan vangen. Ruim driekwart van de indicaties in telefonisch afgedaan, terwijl een meerderheid van de gemeenteraad al vele jaren aandringt op een gesprek bij de mensen thuis.

De SP wil, in lijn met de motie die ze net voor de zomer indiende, een helder plan van aanpak. Nog deze maand moet Utrecht elke cliënt de zorg bieden die nodig is, ongeacht de kosten.

Van Gemert:” Er is geld genoeg beschikbaar, er is zelfs meer dan vijf miljoen euro over van het afgelopen jaar. Het is een schande dat kwetsbare mensen slechts twee uur per week een schoonmaakhulp krijgen terwijl er vaak veel meer nodig is. Wat ons betreft draaien we de botte bezuiniging terug en ik ben dan ook erg benieuwd naar de reactie van het College.”

Reactie toevoegen

U bent hier