h

Meer maatwerk in de Utrechtse thuiszorg

30 juni 2016

Meer maatwerk in de Utrechtse thuiszorg

Foto: Hans Verschoor

Vandaag stemde de gemeenteraad van Utrecht unaniem in met een motie van de SP om voor elke Utrechter maatwerk toe te passen bij de toewijzing van huishoudelijke hulp. Het huidige beleid voorziet hier niet in, wat reden was voor de Centrale Raad van Beroep om mensen die bezwaar hebben aangetekend hun oude uren terug te geven.

De SP roept alle cliënten in de thuiszorg op om een gesprek aan te vragen met de gemeente voor een persoonlijke afweging van de situatie. Alleen op basis van dit maatwerk kunnen de juiste uren huishoudelijke hulp vastgesteld worden.

De aangenomen motie draagt de wethouder op het huidige beleid duidelijk te onderbouwen. Naar mening van de SP is de algemene norm van 2 uur thuiszorg per cliënt geen maatwerk zoals het bedoeld is. De gemeenteraad is het daarmee eens.

Foto: Hans Verschoor

De FNV ondersteunde de voorstellen van de SP voor een betere thuiszorg met een actie voor de deur van het stadhuis. Ze deed er ook nog een schepje bovenop: Alle cliënten in Utrecht moeten hun oude uren terug krijgen totdat er duidelijkheid is voor de toekomst. Dit voorstel vond, behalve bij de SP, niet genoeg steun. De wethouder wil eerst de nu toegewezen twee uur goed onderbouwen. De SP riep de wethouder dan ook op om direct na de zomer met een nieuw plan te komen.

Tenslotte vraagt de aangenomen motie van de wethouder om op basis van een persoonlijk gesprek bij alle mensen opnieuw te bekijken of het aantal toegewezen uren voldoende is.

Reactie toevoegen

U bent hier