h

SP stelt vragen over verzakkingen Kromme Nieuwegracht

11 april 2018

SP stelt vragen over verzakkingen Kromme Nieuwegracht

Als gevolg van restauratiewerkzaamheden aan de Kromme Nieuwegracht zijn er verzakkingen opgetreden aan de panden bij 'Paushuize'. De gemeente is met de werkzaamheden gestart ondanks een negatief advies uit een inspectierapport, zegt eigenaar Provincie Utrecht. Die wil de schade - vooralsnog ruim 8 ton - verhalen op de gemeente. SP-fractievoorzitter Tim Schipper heeft hierover vragen ingediend bij het stadsbestuur.

Aanleiding voor de vragen is een brief van Gedeputeerde Staten van 3 april, waarin de Provincie zegt al vorig jaar het verzoek te hebben gedaan tot het stilleggen van het werk, vanwege de bij de inspectie geconstateerde risico's voor de funderingen. Desondanks zou de gemeente gewoon zijn gestart. 

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Hele vreemde zaak. In juni 2017 al kwam er bericht van het stadsbestuur dat het werk ook bij Paushuize was stilgelegd vanwege de slechte staat van de funderingen. De inspectie zou echter pas zijn uitgevoerd nadat bleek dat er extra schade was ontstaan. Dat staat haaks op wat de Provincie zegt. Bovendien is het stutwerk ter plaatse pas recent uitgevoerd, zo lijkt het." (zie de foto).

De SP wil weten wat er nou precies is gebeurd in welke volgorde en dus of het de gemeente aan te rekenen is dat er extra schade is ontstaan.

Schipper: "Als je aan het werk gaat bij panden die er al eeuwen staan is het niet gek dat je tegen onverwachte dingen aanloopt, maar als er door nalatigheid minimaal 8 ton door het putje gaat, dan willen we daar toch wel een stevig gesprek over met de wethouder."

Lees hier de vragen van Tim.

Reactie toevoegen

U bent hier