h

Oproep SP in grote steden: Stop woekerhuren, stop CETA

25 november 2019

Oproep SP in grote steden: Stop woekerhuren, stop CETA

De SP-fracties in de vier grote steden doen via een pamflet een oproep aan de Tweede Kamer om niet in te stemmen met het omstreden handelsverdrag CETA.  Zo moet worden voorkomen dat beleggers vrij spel krijgen om woekerhuren te vragen, waardoor wonen in de grote stad onbetaalbaar wordt.

In december wordt het CETA-verdrag in stemming gebracht in de Tweede Kamer. Het verdrag is een regelrechte aanval op de lokale democratie en betaalbaar wonen in de grote steden. Het grote geld krijgt vanaf dan vrij spel om de strijd aan te binden met lokale maatregelen om woekerhuren in te dammen.

Door CETA kunnen beleggers Nederland aanklagen voor honderden miljoenen euro’s, simpelweg omdat steden kiezen voor het algemeen belang en daarmee winstmaximalisatie in de weg staan. En ze hebben goede kans om dat te winnen: ongeacht de noden van de stad, ongeacht de wil van haar inwoners.

Als CETA werkelijkheid wordt, wordt de volkshuisvesting in de grote steden vogelvrij verklaard. De betaalbaarheid van wonen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht komt dan nóg verder onder druk te staan. En dat terwijl de prijzen van woningen in de vrije markt nu al vaak door het dak schieten. Steeds meer beleggers kopen woningen in de grote steden op om voor woekerprijzen te verhuren.

Reden voor de SP om de noodklok te luiden en een manifest te publiceren. Tim Schipper, SP-fractievoorzitter in Utrecht: "Mensen in de grote steden snakken naar een stad met meer betaalbare woningen. Als CETA in werking treedt lopen Canadese en Amerikaanse vastgoedboeren binnen over de rug van de Utrechters. Dat mag niet gebeuren. Wij roepen iedereen die betaalbaar wonen lief is op ons pamflet te tekenen. Zo kunnen wij een krachtig signaal afgeven aan Den Haag: "Stop woekerhuren, stop CETA."

Het pamflet is te lezen en door iedereen te ondertekenen op utrecht.sp.nl/stop de woekerhuren, stop CETA

Reacties

Voorrang voor locaal (beschermings)beleid op (inter)nationale marktwerking!

Reactie toevoegen

U bent hier