h

Vragen SP Over Sloopwerk in Hoograven

24 juni 2021

Vragen SP Over Sloopwerk in Hoograven

Foto: Tim Schipper

Door uitstel van sloopwerk zijn de onbewoonde flats aan de Linschotensingel en Vronesteinlaan een gevaar geworden voor de buurtjeugd en een doorn in het oog voor heel Hoograven. SP-fractievoorzitter Tim Schipper heeft schriftelijke vragen ingediend om opheldering te vragen aan de wethouder.

Begin januari 2021 moesten de tijdelijke huurders van de flats aan de Linschotensingel en Vronesteinlaan vertrekken, wegens de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de woningen. Volgens een eerdere planning had nieuwbouw aan de Linschotensingel al klaar moeten zijn in 2020. De Vronesteinlaan zou dan in 2022 worden opgeleverd.

Schipper: ”Het enige wat er sinds het vertrek van de tijdelijke huurders is gebeurd is asbestonderzoek, een poging om alvast een boom te vellen zonder de benodigde vergunning en grootschalig vandalisme, omdat de flats niet deugdelijk zijn dichtgezet.”

Foto: Tim Schipper

Op navraag kreeg een buurtbewoner te horen dat onder andere de sloopvergunning zou zijn verlopen en dat er sowieso niet gesloopt mocht worden vanwege onvoldoende mitigerende maatregelen voor de aanwezige vleermuizen. De aannemer die de nieuwbouw moet gaan uitvoeren geeft aan niet eerder dan in januari 2022 aan de slag te kunnen. Intussen verloedert de boel meer en meer en is er kans op onveilige situaties voor met name de buurtjeugd, die veelvuldig in de flats bivakkeert.

Schipper nogmaals: “Zorg er nou voor dat er tot de sloop geen ongelukken kunnen gebeuren, dus sluit de boel goed af, net zoals dat gebeurd is twee straten verderop aan de Nijeveldsingel en maak bij dit soort situaties een deugdelijke planning. Hier hadden de tijdelijke bewoners gewoon nog een half jaar langer kunnen blijven.”

Lees hier de vragen van de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier