h

Begroting 2010: kille kaalslag door coalitie

6 november 2009

Begroting 2010: kille kaalslag door coalitie

Met volledige steun van de PvdA werd op 5 november een streep gezet door de Utrechtse Milieupunten en de Regionale Vogelopvang, 8% 'afgeroomd' van de WMO-pot, eerder toegezegd geld voor cultuur in Leidsche Rijn weggehaald en werden de Utrechtse welzijnsorganisaties zwaar gekort in de uitvoerende taken. Ook poppodium Tivoli werd door een motie van de PvdA van hun subsidie afgeholpen, iets waar de SP natuurlijk tegen gestemd heeft. Kille kaalslag dus, door de coalitie voor de rijken: PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie.

bezuinigingen-21 Demonstratie tegen bezuinigingen college

Onder het mom van de crisis drukte het college er een omvangrijk bezuiniginspakket doorheen, ten gunste van investeringsfondsen voor projectontwikkelaars en grote bedrijven (40 miljoen) en een verlaging van de lokale belastingen die terecht komt bij de mensen die dat het minst nodig hebben. Een villasubsidie waarbij de groep met de dikste portemonnaie 5 x meer profiteert dan de groep net boven de kwijtscheldingsgrens. Zo wordt de crisis betaald door mensen in de stad die part noch deel hebben aan het ontstaan ervan. 'Sterk en sociaal' volgens de PvdA. Schandalig volgens de SP, want een socialer Utrecht kan wel, met hetzelfde geld.

'Investeren door weg te pakken', was volgens SP-fractievoorzitter Tim Schipper een eerlijker titel voor het collegeprogramma dat 'Investeren en Doorpakken' heet. Tot na middernacht hebben SP, GroenLinks en Leefbaar Utrecht geprobeerd in ieder geval de scherpste kanten van deze VVD-begroting af te vijlen, maar alle voorstellen werden getorpedeerd door de coalitie, die vast van plan is onderling niets meer te laten aanbranden tot de raadsverkiezingen in maart 2010. We zullen dan zien wat Utrecht vindt van deze keuze voor de afbraak, maar het is dan al wel te laat voor een aantal zeer waardevolle en gewaardeerde voorzieningen in de stad.

Kleine lichtpuntjes: er komt een Utrechts huurteam tegen huisjesmelkers en de ChristenUnie hield de poot stijf bij een keihard achterkamertjesoffensief van de VVD, zodat de hulp aan vluchtelingen zonder status overeind blijft in 2010. Waarvoor hulde.

U bent hier