h

Huisjesmelkers Utrecht kunnen nog steeds hun gang gaan

2 maart 2010

Huisjesmelkers Utrecht kunnen nog steeds hun gang gaan

Gisteren werd in Utrecht, door ROOD, jong in de SP en USF studentenbelangen, weer de jaarlijkse Huisjesmelkers van het Jaar prijs uitgereikt. Of beter gezegd: doordat de gedupeerde studenten bang zijn voor verbale en fysieke intimidatie van de mensen van wie ze een kamer huren, is de prijs in bewaring gegeven van wethouder Bosch.

Al jaren zijn slechte kamerverhuurders een groot probleem in Utrecht. En al jaren strijd de SP voor een hardere aanpak van deze huisjesmelkers en voor een betere bescherming van de studenten die de dupe zijn van dit soort wanpraktijken.

Kijk hier wat  SP kandidaat raadslid Edith den Besten zegt over huisjesmelkers:

Uit het onderzoek dat ROOD, jong in de SP samen met het USF heeft gedaan staan 7 aanbevelingen:

  • Ten minste één van de huurteams houdt zich uitsluitend bezig met studentenhuisvesting en geeft prioriteit aan de particuliere verhuur.
  • Dit huurteam gaat actief op zoek naar studenten die problemen hebben met hun verhuurder omdat studenten niet snel zelf hulp zullen vragen uit angst voor represailles.
  • Het huurteam onderhoudt nauwe contacten met organisaties die studentenbelangen behartigen.
  • Het huurteam begeleidt studenten die de huurcommissie inschakelen indien de huurprijs te hoog is en er problemen met de verhuurder worden voorzien.
  • Bij ernstige gebreken in onder- houd die niet adequaat verholpen worden door de verhuurder krijgt het huurteam de bevoegdheid om de gebreken te laten repareren door een derde en de kosten te verhalen op de verhuurder.
  • In samenwerking met de brand- weer worden panden gecontro- leerd op brandveiligheid. Indien een pand niet aan de eisen voldoet wordt er tijdelijk alternatieve woonruimte aangeboden en de gebreken hersteld. De kosten hier- voor worden afgewenteld op de verhuurder.
  • Het huurteam onderhoudt contact met de politie om adequaat te kunnen reageren indien de verhuurder overgaat tot intimi- datie.

De SP zal zich hard blijven maken opdat de gemeente Utrecht nu eindelijke een eind gaat maken aan deze wanpraktijken en dat deze aanbevelingen in Utrecht worden overgenomen en toegepast!

U bent hier