h

Vragen SP over inbeslagname anti-Berlusconi spandoeken

11 mei 2010

Vragen SP over inbeslagname anti-Berlusconi spandoeken

De Utrechtse raadsfractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W, over de inbeslagname van anti-Berlusconi spandoeken tijdens de doortocht van de Giro d'Italia in Utrecht. Zoals op het inmiddels bekende internetfilmpje te zien is, schermt de politie met de APV als grond voor de actie.

De SP wil graag weten op welke rechtsgrond de inbeslagname is gedaan, met welke instructie de politie op pad is gestuurd en waarom niet is opgetreden tegen andere politieke uitingen langs het parcours, zoals die van de PvdA.

Stronzo!foto: www.DNU.nu

De volledige tekst van de ingediende vragen:

Tijdens de doortocht van de Giro d'Italia in Utrecht zijn op minimaal twee plekken in de stad protestspandoeken tegen Silvio Berlusconi door de politie in beslag genomen. De makers /eigenaren van de spandoeken zijn hierbij niet aangehouden en voor zover ons bekend is aan hen ook geen deugdelijke verklaring gegeven waarom de spandoeken werden afgepakt. De SP-fractie heeft hierover de volgende vragen.

  1. Zijn de betrokken politiegenten hierbij op eigen initiatief te werk gegaan, of is dit gedaan op instructie vooraf, dan wel overleg /consultatie met hogerhand?
  2. Wat waren de instructies waarmee de agenten op pad gingen? De agent op het internetfilmpje (zie http://www.hollanddoc.nl/artikelen/43456457/) stelt (op 1.04 minuut van het filmpje) dat inbeslagname gebeurt op grond van de APV.
  3. Op grond van welk artikel in de APV (of enige andere verordening of regeling) is de politie overgegaan tot inbeslagname van de spandoeken?
  4. Indien hiervoor geen rechtsgrond is, op welke andere grond is de inbeslagname dan wel gebaseerd?
  5. Klopt het dat er rond de doortocht van de Giro in Utrecht de lijn werd gehanteerd 'geen politieke uitingen op en langs het parcours'?De heer Berlusconi heeft in eigen land een bedenkelijke reputatie als het gaat om censuur van hem onwelgevallige uitingen in de media. Deze actie van de Utrechtse politie doet de SP-fractie sterk denken aan soortgelijke willekeur.
  6. Waarom is wel opgetreden tegen specifiek deze politieke uiting op de spandoeken en niet tegen andere - eveneens duidelijk aanwezige - politieke uitingen langs het parcours, zoals die van de PvdA?
  7. Is het college bereid te verklaren dat er geen enkele rechtsgrond was om tot inbeslagname van de spandoeken over te gaan?
  8. Hoe gaat het college voorkomen dat er bij toekomstige gelegenheden opnieuw wordt opgetreden tegen vreedzame vrije meningsuitingen?

Tim Schipper
Michel Eggermont
Nicole van Gemert

Reacties

Als de SP zelf nou zo voor vrijheid van meningsuiting was had je een punt, maar dit is natuurlijk erg hypocriet. Temeer omdat je hier ook al aangeeft dat het eigenlijk om de PvdA gaat en niet om een protest tegen Berlusconi.

Het is duidelijk dat de Nederlandse grondwet ondermijnd word door burgemeesters die met APV's en OVJ's lopen te strooien. De Nederlandse democratie word op deze manier ondermijnd en heeft geen enkele waarde meer. Graag zou ik willen dat het uitvaardigen van APV en OVJ's aan strengere regels moeten gaan voldoen.

U bent hier