h

Mitros kampioen huurverhogen bij huurderwisseling

5 september 2010

Mitros kampioen huurverhogen bij huurderwisseling

Bij vertrek van zittende huurders verhoogt corporatie Mitros de huur van woningen van gemiddeld 70% naar 100% van het maximum toegestane bedrag, zo blijkt uit onderzoek van de Woonbond. Ook de SSH streeft naar verhoging tot het maximum, maar die zaten al op 90%, wat Mitros dus de onbetwiste kampioen huurverhogen maakt.

Nr 1

Wettelijk mag dat, maar er zijn wel allerlei negatieve bijverschijnselen van dit beleid. De woonlasten, die in Nederland toch al de hoogste van Europa zijn, rijzen nog verder de pan uit en er wordt een steeds groter beroep gedaan op de pot geld voor huurtoeslag.

Bo-Ex maakt onderscheid tussen 'gewilde' en 'niet-gewilde wijken' in haar beleid, zo blijkt uit navraag door De Stad Utrecht. In de gewilde wijken stijgt de huur bij huurderswisseling naar 95% van het maximum, waardoor deze nog verder op slot gaan voor instroom vanuit de rest van de stad.

Met deze dubieuze ontwikkeling wordt de druk op de mensen die aangewezen zijn op de krappe sociale huurmarkt nog verder opgevoerd, maar de alternatieven steeds schaarser.

De SP signaleert al tijden dat mensen met een smalle beurs steeds afhankelijker worden van diverse toeslagen voor hun netto besteedbaar inkomen. En juist aan zaken als de huurtoeslag willen partijen als de VVD, PVV, CDA en D66 tornen, naast een verdere liberalisering (lees 'verhoging') van de huren. En ook PvdA en ChristenUnie hebben de door de paarse kabinetten ingestelde korting op de huurtoeslag gehandhaafd.

De Utrechtse SP-fractie heeft al diverse keren bepleit zwaar in te zetten op het energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad, om zo de portemonnaie van de huurders te ontzien, energie te besparen en werk te scheppen. Dat daarin een flinke klapper te maken is, bleek uit onze quickscan van de energielabels van aangeboden woningen in februari 2010.

Inmiddels heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Tenslotte de huiskamervraag van vandaag: waar staat de afkorting Mitros voor?

U bent hier