h

Wachtlijst huurwoning naar 8,1 jaar door sloop; stop de sloop

11 augustus 2010

Wachtlijst huurwoning naar 8,1 jaar door sloop; stop de sloop

sloopkogelUit het AD van dinsdag 10 augustus 2010: in vijf jaar tijd is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht met 2 jaar toegenomen tot 8,1 jaar. Het oplopen van de wachttijd is vooral te verklaren uit het feit dat steeds meer mensen een 'sloopurgentie' krijgen, waardoor gewone woningzoekenden het nakijken hebben. De conclusie kan geen andere zijn dan die de SP al jaren geleden trok: per direct kappen met het slopen van goede huurwoningen.

De in het artikel aangehaalde voorzitter van bewonersorganisatie De Bundeling wijst op het gebrek aan doorstroommogelijkheden als voornaamste oorzaak. De gemeente zou daar te weinig aan doen, waardoor mensen langer in hun huurwoning blijven zitten. Of dat laatste daadwerkelijk een probleem is valt te betwijfelen. Immers; een van de vaak gebruikte argumenten voor sloop is dat de inkomenssamenstelling van buurten te eenzijdig is. Nou blijven de mensen met wat meer geld langer zitten en dan is het blijkbaar ook niet goed.

Ik vraag me trouwens af wat De Bundeling bedoelt met doorstroommogelijkheden. Een 'goedkope' koopwoning (tot 2 ton) is voor mensen tot en met modaal onhaalbaar. Wie kan meer dan 6 keer zijn jaarsalaris lenen bij de bank? En wie gaat er nou uit vrije wil naar een veel duurdere huurwoning of een krappere koopwoning? De huizen in de sloopwijken zijn meestal ruim en behalve achterstallig onderhoud mankeert er vaak helemaal niets aan.

Tel daarbij op dat de randgemeentes al sinds jaar en dag de afspraken over het percentage sociale huur niet nakomen en het feit dat door de crisis de woningbouw vrijwel is stilgevallen en je kan niet meer om de conclusie heen die de SP al jaren geleden trok: stop per direct met de onzinnige grootschalige sloop van goede sociale huurwoningen. De wachtlijsten liepen overigens al op toen er van een crisis nog geen sprake was, dus het argument dat we deze even moeten uitzieken gaat niet op.

Toch houden gemeente en corporaties nog altijd vast aan het sloopprogramma 'Utrecht Vernieuwt', waarin de sloop van zo'n kleine 10.000 huurwoningen is opgenomen. Een programma waaronder 'bewonersorganisatie' De Bundeling ook de handtekening heeft gezet.

Dat mensen door allerlei oorzaken langer in hun huurwoning blijven is een feit waar - als je dat al moet willen - weinig aan te doen is. Wat wel te beïnvloeden is, is de sloop. Kappen daarmee en investeren in de bestaande huurvoorraad, door de huizen eindelijk eens goed te onderhouden en te verbeteren. Onder meer door een inhaalslag te maken op het gebied van woningisolatie. Levert werk op, spaart de portemonnee van de huurders en energie. Ik weet zeker dat vele bewoners van bijvoorbeeld Kanaleneiland Noord, Lombok, Staatsliedenbuurt, Hoograven en Overvecht hierop met instemming zullen reageren.

Tim Schipper
Fractievoorzitter SP Utrecht

U bent hier