h

Succes actiecomite: maatregelen bieb Vleuten opgeschort

4 november 2011

Succes actiecomite: maatregelen bieb Vleuten opgeschort

De gemeenteraad heeft op 3 november de plannen opgeschort om de bieb in Vleuten te halveren en onbemand te maken. Een succes voor het door de SP gesteunde actiecomité Bieb in de Buurt.

Voorafgaand aan de raadsvergadering ontving PvdA-raadslid Gadiza Bouazani de prijs voor het meest bieb-onvriendelijke raadslid, uit handen van het actiecomité. De PvdA is voor volledige sluiting van de bieb.

de prijs is voor de PvdAFoto: Carla Wouterson
 

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Door de inzet van het actiecomité is D66 gaan draaien en is er nu kans om het volgend jaar alsnog goed te regelen. Een felicitatie waard! Wat mij betreft krijgt D66 met terugwerkende kracht wel de helft van de prijs. Overal in het land staat die zelfbenoemde 'onderwijspartij' voor sluiting van de bibliotheken. In Vleuten moest echter het gezicht van D66-raadslid en inwoonster Gerda Oskam gered worden. Opportunisme van het zuiverste water."

De voltallige oppositie diende een voorstel in om de bibliotheek in Vleuten volledig te ontzien bij de bezuinigingen, maar uiteindelijk bleek alleen een door de coalitie (D66, GroenLinks en PvdA) voorgekookt amendement een meerderheid te kunnen halen. Het college kreeg de opdracht om in 2012 te onderzoeken hoe de bieb in de toekomst vorm kan krijgen.

Heel veel boeken uit VleutenFoto: Carla Wouterson           

De actie gaat door, want uitgangspunt bij D66 blijft vooralsnog een onbemande en gehalveerde bieb, al stond dat niet in het amendement zelf. Vrijwilligers worden geacht 'de sociale functie van de bieb te borgen.'

Op donderdag 10 november bespreekt de gemeenteraad het Moderniseringsplan Bibliotheken, waar ook de komst van een megabieb aan het Smakkelaarsveld onderdeel van is.

Lees hier en hier meer over het opportunisme van D66 en PvdA.

U bent hier