h

Vroeg of laat: nieuwe tekorten Muziekpaleis

16 november 2011

Vroeg of laat: nieuwe tekorten Muziekpaleis

"Je rijk rekenen is niet goed, maar masochistisch begroten is ook zowat." Onder dat motto houdt het college de moed erin als het gaat om de exploitatie- en aanloopverliezen van het Muziekpaleis. Uit de nieuwste voortgangsrapportage blijkt dat er opnieuw miljoenen bijgeplust moeten worden in dit prestigeproject.

Ruim 8 ton is het jaarlijkse tekort op de exploitatie. 8 miljoen moet erbij als het gaat om de investeringen van de gebruikers. In het eerste jaar wordt een aanloopverlies voorzien van 5 miljoen, in de twee jaar daarna nog eens 3 miljoen. Dit naast nog wat 'losse' postjes zoals hoger uitvallende WW-kosten van 0,9 miljoen.

Al in 2006 waarschuwde de SP voor deze Utrechtse variant van de Noord-Zuidlijn. Een waarschuwing die we in 2007, 2009 en 2010 herhaalden.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Het college denkt deze nieuwe klapper voor het Muziekpaleis op te vangen door de subsidie te verhogen, het eerste jaar de huur kwijt te schelden en/of de bedrijfsreserve van de dienst Muziekcentrum Vredenburg uit te hollen. Allemaal geld dat dan niet meer ten goede komt aan de basisvoorzieningen in de stad. Volkomen onacceptabel. Nu nog kappen met de bouw kan helaas niet, kappen met de andere prestigeprojecten nog wel. Volgende week krijgt de raad een nieuwe kans daartoe, met de megabieb aan het Smakkelaarsveld. Het moet een keer over zijn."

De SP heeft over de voortgangsrapportage inmiddels een debat in de commissie Mens en Samenleving aangevraagd.

U bent hier