h

Over de balk in Vleuten

20 juli 2012

Over de balk in Vleuten

Tegelijk met de huis-aan-huisactie van een groep SP'ers in Vleuten, maakte fractievoorzitter Tim Schipper een rondje om het gerenoveerde winkelcentrum aan de Hindersteinlaan. Samen met enkele verontruste bewoners kwam hij tot de conclusie dat er flink geld over de balk gesmeten wordt.

De definitieve bestrating is al aangebracht terwijl er nog allerlei werkzaamheden met zwaar materieel moeten plaatsvinden, lantarenpalen midden op de stoep, een veel te krappe draai voor bevoorradende vrachtwagens, geen verlaagde stoepranden bij het zorgcentrum, het opbreken van belangrijke verkeerspassages vlak voor de bouwvak.

Schipper: "Een volstrekt onlogische en ondoordachte planning, die later heel veel geld gaat kosten om de boel weer te herstellen. De bezuiniging op de bieb in Vleuten komt zo wel in een heel schraal daglicht te staan."

De SP maakt zich ook zorgen over de grondwateronttrekking die gaat plaatsvinden in de buurt van panden die gefundeerd zij op een kleilaag, in plaats van met heipalen. Dat heeft eerder al tot grote problemen geleid in Hoograven.

Hieronder een foto-impressie van Schipper's rondgang. Hij heeft inmiddels vragen gesteld aan het college.

Te krappe draai Geeft schade aan boomspiegels... ...en nieuwe stoepranden Lantarenpaal midden op de stoep: handig? Rolstoel? Omrijden! Opgebroken vlak voor de bouwvak En nog eentje: vlak voor de bouwvak

U bent hier