h
23 oktober 2000

Aanvullende schriftelijke vragen Oosterkade 6-7-8

 

Het College van Burgemeester en Wethouders
van Utrecht

Utrecht, 23 oktober 2000

Betreft: aanvullende schriftelijke vragen Oosterkade 6-7-8

Lees verder
16 oktober 2000

Open brief aan wethouder over onregelmatigheden rondom verkoop gemeentepand

 

Gemeente Utrecht

Drs E.H. Haitsma
Wethouder voor Wonen, Monumenten en Grondzaken
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Utrecht, 16 oktober 2000

Betreft: Oosterkade 6-7-8

Lees verder
6 juli 2000

Aanvullende schriftelijke vragen Brigittenstraat 5

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht

Utrecht, 6 juli 2000

Betreft: aanvullende schriftelijke vragen
Brigittenstraat 5

Lees verder
30 juni 2000

Socialere Erfpachtregeling: overwinning nabij!

PERSBERICHT

Utrecht, 30 juni 2000.

Socialere Erfpachtregeling: overwinning nabij!

De Utrechte gemeenteraadscommissie ROW heeft zich in haar laatste vergadering voor de vakantie, afgelopen dinsdag 27 juni, ondubbelzinnig opgesteld achter het pleidooi van de Werkgroep Erfpacht Lunetten voor aanpassing van de erfpachtvoorwaarden.

Lees verder
15 juni 2000

Werkgroep Erfpacht: antwoorden B&W misleidend

PERSBERICHT Utrecht

15 juni 2000.

Werkgroep Erfpacht: antwoorden B&W misleidend

De werkgroep erfpacht Lunetten is hoogst verontwaardigd over de antwoorden van Burgemeester en Wethouders van Utrecht op schriftelijke vragen van de raadsleden Van der Vlist (SP), Ornstein (VVD), Lenting (LU) en Sini (PvdA) over de verhoging van de erfpachtcanon.

Lees verder
13 juni 2000

SP vraagt in gemeenteraad interpellatie aan over verkoop woning aan burgemeester

 

P E R S B E R I C H T

Utrecht, 13 juni 2000

SP VRAAGT IN GEMEENTERAAD INTERPELLATIE AAN OVER VERKOOP WONING AAN BURGEMEESTER

De SP-fractie heeft voor de raadsvergadering van 15 juni a.s. een interpellatie aangevraagd over de verkoop van het pand Brigittenstraat 5 aan de burgemeester.

Lees verder
9 juni 2000

SP wil onderzoek dubieuze verkoop monumentaal pand aan burgemeester Utrecht

 

Den Haag, 9 juni 2000

PERSBERICHT

SP wil onderzoek dubieuze verkoop monumentaal pand aan burgemeester Utrecht

Tweede Kamerlid Remi Poppe (SP) vraagt staatssecretaris Remkes van volkshuisvesting en minister De Vries van Binnenlandse Zaken onderzoek doen naar de onderhandse verkoop van een kapitaal monumentaal pand door woningcorporatie Mitros aan de Utrechtse burgemeester Brouwer.

Lees verder
12 mei 2000

Nieuwe schriftelijke vragen aan college inzake aankoop pand Brigittenstraat door Burgemeester

Utrecht, 12 mei 2000

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

van mr R.F. Ruers

Niet alleen moet ik helaas vaststellen dat u mijn eerdere vragen van 1 mei jl. nauwelijks beantwoord hebt, maar ook dat uw antwoord mij weer aanleiding geeft om aanvullende vragen te stellen.

Lees verder
6 april 2000

SP: erfpachtregeling wijzigen

PERSBERICHT SP-fractie Gemeenteraad Utrecht

Utrecht, 6 april 2000.
 

SP: erfpachtregeling wijzigen

 

De Utrechtse erfpachtregeling moet zodanig gewijzigd worden, dat de canon voortaan de gemiddelde huurstijging volgt. Ook zou overwogen moeten worden om de canon niet eens per tien jaar, maar jaarlijks te herzien. Daarmee wordt voorkomen dat bewoners in één keer een lastenstijging van tweeduizend gulden voor hun kiezen krijgen. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van de Socialistische Partij naar aanleiding van de beantwoording van haar schriftelijke vragen over de erfpacht.

Lees verder
15 maart 2000

Kamp van Zeist straks Utrecht Centrum Projekt in lommerrijke omgeving?

SP fractie Provinciale staten Utrecht
SP fractie gemeenteraad Zeist

PERSBERICHT

Utrecht, 15 maart 2000.

Kamp van Zeist straks Utrecht Centrum Projekt in lommerrijke omgeving?

Lees verder

Pagina's