h
18 november 2016

Geen plakverbod bij verkiezingsborden

Foto: Antonisse Media

Tot de verbazing van SP-raadslid Michel Eggermont stond op de website van de gemeente aangekondigd dat voorbeplakte borden zouden worden geplaatst in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Reden genoeg voor de SP om, gesteund door D66 en SBU, vragen te stellen aan de burgemeester over het Utrechtse plakbeleid. 

Lees verder
17 november 2016

Ledenvergadering op woensdag 7 december

Foto: SP

Alle leden van de SP in Utrecht worden uitgenodigd voor de tweede ledenvergadering in aanloop naar het landelijke congres van 14 januari. Tijdens deze tweede ledenvergadering bespreken we de tweede versie van het concept-verkiezingsprogramma, bespreken we de lijst met kandidaten voor de Tweede Kamer en kiezen we onze afvaardiging voor het congres. De vergadering zal op woensdag 7 december om 20:00 uur beginnen aan de Wijde Begijnestraat 122.

Lees verder
14 november 2016

Raad volgt SP: Geen gratis maaltijden meer

Foto: SP
Begin dit jaar werden de raadsmaaltijden ingevoerd. De SP stoorde zich er al sinds het begin aan dat deze maaltijden gratis waren. Vaak bleef er een absurde hoeveelheid eten over, dat vervolgens de vuilnisbak in ging. ‘Raadsleden krijgen een riante vergoeding voor hun werk’, aldus Tim Schipper fractievoorzitter van de SP, ‘we kunnen ons eten makkelijk zelf bekostigen’. Afgelopen donderdag is bij de bespreking van de programmabegroting een motie aangenomen van de SP tegen de voedselverspilling in de Gemeenteraad. Alle partijen, op D66 na, stemden voor de motie.
Lees verder
11 november 2016

SP akkoord met begroting 2017

Foto: SP

Gisteren vond in de gemeenteraad de programmabegroting plaats. Hieronder volgen in het kort de belangrijkste punten uit de inbreng van de SP: Thuiszorg en armoedebeleid, verlaging rioolheffing, cultuur, werkeloosheid, vooraanmelding basisscholen en voedselverspilling van de raad.

Lees verder
9 november 2016

SP stelt vragen over renovatie Wierslaan

Foto: Tim Schipper

Al sinds april loopt er bij de eengezinswoningen aan de Wierslaan een nul-op-de-meter renovatie. Intussen stromen er klachten binnen van bewoners over de uitvoering. Voornamelijk de grote onduidelijkheid levert veel frustratie op. Zo zouden de werkzaamheden voor de zomervakantie afgerond zijn, raken bewoners veel ruimte in de tuin kwijt omdat energieunits groter uitvallen dan op de tekeningen en krijgen ze pas kort van te voren te horen wanneer werkzaamheden plaatsvinden. Ook is er gesteggel over afhandeling van schades en vergoedingen. Fractievoorzitter Tim Schipper van de SP stelde hierover vragen aan het college van B&W.

Lees verder
8 november 2016

9 november FNV-bijeenkomst voor goede Zorg-CAO: SP steunt actie

Morgenmiddag, op 9 november, houdt de FNV een grote actiebijeenkomst In zorgcentrum de Wartburg voor zorgmedewerkers, bewoners, familie en andere betrokkenen. Medewerkers verzetten zich tegen de nieuwe CAO-afspraken voor Verpleeg- en Thuiszorg tussen zorgwerkgevers en de vakbonden CNV en NU91.

Lees verder
17 oktober 2016

Duimschroeven strakker voor huisjesmelker van Hooijdonk

Foto: SP Utrecht

SP-wethouder Paulus Jansen heeft de duimschroeven bij huisjesmelker van Hooijdonk strakker aangedraaid, nadat opnieuw illegale bewoning en kamerverhuur was geconstateerd. Wat de SP betreft gaat de stad zo snel mogelijk geheel op slot voor deze veelpleger.

Lees verder
16 oktober 2016

Succes: Verhuizing buurtbieb Lunetten van de baan!

Foto: SP

Een aantal weken geleden werd bekend dat er plannen waren om de wijkvestiging van de bibliotheek in Lunetten te verhuizen. De nieuwe locatie zou voor de helft kleiner zijn, en tussen een aantal kantoorgebouwen liggen aan de rand van de wijk. In reactie daarop is de SP een buurtonderzoek gestart. Daaruit kwam naar voren dat veel Lunettenaren deze verhuizing niet zagen zitten.

Lees verder
9 oktober 2016

Vragen SP over zorgenkind Regiotaxi

Foto: Ad Meijer

De afgelopen week kwam de nieuwe vervoerder DVG, die de Regiotaxi uitvoert, zwaar onder vuur te liggen. 99 klachten in de eerste vier dagen, als gevolg van ‘een foute inschatting van het aantal ritten’. Goedkoop is duurkoop, denkt de SP. De Statenfractie heeft inmiddels vragen ingediend, maar ook de gemeente Utrecht staat aan de lat.

Lees verder
6 oktober 2016

TK2017: Ledenvergadering woensdag 26 oktober

Foto: SP

Alle leden worden uitgenodigd voor een ledenvergadering die op woensdag 26 oktober vanaf 20:00 uur plaats zal vinden aan de Wijde Begijnestraat 122. Op de agenda staan het bespreken van de conceptkandidatenlijst en het conceptverkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Ook bespreken we het jaarverslag en -plan van de afdeling en (her)kiezen we enkele (nieuwe) leden van het afdelingsbestuur. Wil je punten bespreken, je kandideren voor een bestuursfunctie of je opgeven voor afvaardiging naar de regioconferentie? Dat kan hier.

Lees verder

Pagina's