h
9 november 2016

SP stelt vragen over renovatie Wierslaan

Foto: Tim Schipper

Al sinds april loopt er bij de eengezinswoningen aan de Wierslaan een nul-op-de-meter renovatie. Intussen stromen er klachten binnen van bewoners over de uitvoering. Voornamelijk de grote onduidelijkheid levert veel frustratie op. Zo zouden de werkzaamheden voor de zomervakantie afgerond zijn, raken bewoners veel ruimte in de tuin kwijt omdat energieunits groter uitvallen dan op de tekeningen en krijgen ze pas kort van te voren te horen wanneer werkzaamheden plaatsvinden. Ook is er gesteggel over afhandeling van schades en vergoedingen. Fractievoorzitter Tim Schipper van de SP stelde hierover vragen aan het college van B&W.

Lees verder
8 november 2016

9 november FNV-bijeenkomst voor goede Zorg-CAO: SP steunt actie

Morgenmiddag, op 9 november, houdt de FNV een grote actiebijeenkomst In zorgcentrum de Wartburg voor zorgmedewerkers, bewoners, familie en andere betrokkenen. Medewerkers verzetten zich tegen de nieuwe CAO-afspraken voor Verpleeg- en Thuiszorg tussen zorgwerkgevers en de vakbonden CNV en NU91.

Lees verder
17 oktober 2016

Duimschroeven strakker voor huisjesmelker van Hooijdonk

Foto: SP Utrecht

SP-wethouder Paulus Jansen heeft de duimschroeven bij huisjesmelker van Hooijdonk strakker aangedraaid, nadat opnieuw illegale bewoning en kamerverhuur was geconstateerd. Wat de SP betreft gaat de stad zo snel mogelijk geheel op slot voor deze veelpleger.

Lees verder
16 oktober 2016

Succes: Verhuizing buurtbieb Lunetten van de baan!

Foto: SP

Een aantal weken geleden werd bekend dat er plannen waren om de wijkvestiging van de bibliotheek in Lunetten te verhuizen. De nieuwe locatie zou voor de helft kleiner zijn, en tussen een aantal kantoorgebouwen liggen aan de rand van de wijk. In reactie daarop is de SP een buurtonderzoek gestart. Daaruit kwam naar voren dat veel Lunettenaren deze verhuizing niet zagen zitten.

Lees verder
9 oktober 2016

Vragen SP over zorgenkind Regiotaxi

Foto: Ad Meijer

De afgelopen week kwam de nieuwe vervoerder DVG, die de Regiotaxi uitvoert, zwaar onder vuur te liggen. 99 klachten in de eerste vier dagen, als gevolg van ‘een foute inschatting van het aantal ritten’. Goedkoop is duurkoop, denkt de SP. De Statenfractie heeft inmiddels vragen ingediend, maar ook de gemeente Utrecht staat aan de lat.

Lees verder
6 oktober 2016

TK2017: Ledenvergadering woensdag 26 oktober

Foto: SP

Alle leden worden uitgenodigd voor een ledenvergadering die op woensdag 26 oktober vanaf 20:00 uur plaats zal vinden aan de Wijde Begijnestraat 122. Op de agenda staan het bespreken van de conceptkandidatenlijst en het conceptverkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Ook bespreken we het jaarverslag en -plan van de afdeling en (her)kiezen we enkele (nieuwe) leden van het afdelingsbestuur. Wil je punten bespreken, je kandideren voor een bestuursfunctie of je opgeven voor afvaardiging naar de regioconferentie? Dat kan hier.

Lees verder
6 oktober 2016

Wordt passend onderwijs wel toegepast?

Foto: SP

Afgelopen week stond er een artikel in de Volkskrant waarin Marc Dullaert, oud-Kinderombudsman, zijn zorgen uitsprak over de duizenden kinderen die onnodig thuis zitten omdat zij geen passende plek kunnen vinden op een school. Dat is zorgwekkend omdat scholen, na invoering van het passend onderwijs, wel verplicht zijn om aanpassingen te doen wat betreft begeleiding en/of toegankelijkheid zodat deze kinderen ook naar school kunnen.

Lees verder
29 september 2016

Utrecht heeft geen behoefte aan dure Blokhokken

Foto: SP

De PvdA en de VVD vinden het prima om de huren van woningen tot 40 m2 in Utrecht en Amsterdam scherp te verhogen. Meer dan € 710 voor een hok is het gevolg. Een oplossing voor een niet bestaand probleem, want ook zonder die verhoging staan de ontwikkelaars in de rij om die huizen te bouwen. Als Den Haag het verziekt, dan moeten we zelf maar proberen de ellende af te wenden. De SP sluit zich dan ook graag aan bij de raadsvragen die de ChristenUnie vandaag stelt.

Lees verder
29 september 2016

Buurtbijenkomst: Bibliotheek Lunetten gaat verhuizen?

Foto: Onbekend / www.lunetten.nl

Onlangs werd bekend dat de bibliotheek in Lunetten mogelijk gaat verhuizen van de Musketon naar het Furkaplateau. De nieuwe locatie is voor de helft kleiner en ligt aan de rand van de wijk tussen kantoorgebouwen. De SP is vorige week een buurtonderoek gestart en inmiddels hebben ruim honderd Lunettenaren al laten weten wat ze van deze plannen vinden.

Lees verder
20 september 2016

Begroting 2017: SP tevreden, maar nog genoeg te winnen

Foto: SP

De SP-fractie is voor het overgrote deel tevreden over de begroting die het stadsbestuur heeft gepresenteerd voor 2017. Een goede vertaling van de voorjaarsnota, waarin besloten werd tot € 2 miljoen extra  voor het armoedebeleid en de raad unaniem de SP volgde voor betere thuiszorg. Kers op de taart is de verlaging van de rioolheffing met 5%, die er kwam door een motie van de SP eerder dit jaar. Toch is er nog genoeg om voor te knokken, aldus SP-fractievoorzitter Tim Schipper. Een interview.

Lees verder

Pagina's