h
23 december 2016

Kom 4 januari naar de c(h)ampagnebijeenkomst met Ron Meyer!

Foto: SP

De komende maanden gaan we weer hard aan de slag om overal in de stad het SP geluid te laten horen. Op 4 januari organiseren we een c(h)ampagnebijeenkomst, om onze campagneplannen bekend te maken en om samen met onze landelijke voorzitter Ron Meyer het jaar feestelijk te starten!

Lees verder
19 december 2016

SP tevreden met socialer armoedebeleid en verbeterplan huishoudelijke zorg

Foto: Sander van Oorsponk

Deze maand heeft de Utrechtse gemeenteraad belangrijke besluiten genomen om de stad socialer te maken. Het nieuwe armoedebeleid werd vastgesteld evenals het verbeterplan voor de huishoudelijke zorg. SP-Raadslid Nicole van Gemert is tevreden met de resultaten en benieuwd naar de daadwerkelijke uitwerking ervan in 2017.  

Lees verder
6 december 2016

Verhoging raadsvergoedingen is absurd

Foto: SP

Het lijkt er op dat de vergoeding die de Utrechtse politieke partijen krijgen, vanaf volgend jaar flink omhoog gaat. “In het plan dat nu voor ligt gaat het budget voor de fracties met gemiddeld 21,2% omhoog. Absurd natuurlijk”, volgens SP-fractievoorzitter Tim Schipper.

Lees verder
24 november 2016

Huurverlaging voor ruim 1600 Utrechtse Huishoudens!

Ruim 1600 arme huishoudens met te dure huur in Utrecht krijgen huurverlaging. Dat is het fraaie resultaat van maandenlange onderhandelingen door SP-wethouder Paulus Jansen met de woningbouwcorporaties. De Gemeenteraadsfractie van de SP drong hierop aan, toen vorig jaar bleek dat huishoudens met te hoge huren in de problemen kwamen.

Lees verder
23 november 2016

Cargohopper: duurzame innovatie of imagoproject?

€ 240.000 subsidie van Gemeente en Provincie ging er tegenaan om de bevoorrading van de Binnenstad met elektrische karretjes te regelen: de Cargohopper. Het bezorgde Utrecht in 2012 een plekje in de VN-top 100 van de duurzaamste innovaties. Mooi voor het groene smoel, maar inmiddels twee jaar geleden geruisloos ter ziele gegaan. Het is dat RTV Utrecht ermee kwam, anders had de gemeenteraad het niet geweten. SP-fractievoorzitter Tim Schipper stelt vragen aan het college.

Lees verder
21 november 2016

Kom naar de landelijke aftrap voor het Nationaal Zorgfonds op 26 november!

Al 200.000 mensen steunen inmiddels onze plannen voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. De beweging groeit, maar moet nog veel groter worden om de politici in Den Haag aan het verstand te peuteren dat het fundamenteel anders moet in de zorg. Daarom zal op zaterdag 26 november om 12:00 uur de grote aftrap van de Nationaal Zorgfonds campagne plaatsvinden op het Spuiplein in Den Haag. Wees erbij!

Lees verder
18 november 2016

Geen plakverbod bij verkiezingsborden

Foto: Antonisse Media

Tot de verbazing van SP-raadslid Michel Eggermont stond op de website van de gemeente aangekondigd dat voorbeplakte borden zouden worden geplaatst in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Reden genoeg voor de SP om, gesteund door D66 en SBU, vragen te stellen aan de burgemeester over het Utrechtse plakbeleid. 

Lees verder
17 november 2016

Ledenvergadering op woensdag 7 december

Foto: SP

Alle leden van de SP in Utrecht worden uitgenodigd voor de tweede ledenvergadering in aanloop naar het landelijke congres van 14 januari. Tijdens deze tweede ledenvergadering bespreken we de tweede versie van het concept-verkiezingsprogramma, bespreken we de lijst met kandidaten voor de Tweede Kamer en kiezen we onze afvaardiging voor het congres. De vergadering zal op woensdag 7 december om 20:00 uur beginnen aan de Wijde Begijnestraat 122.

Lees verder
14 november 2016

Raad volgt SP: Geen gratis maaltijden meer

Foto: SP
Begin dit jaar werden de raadsmaaltijden ingevoerd. De SP stoorde zich er al sinds het begin aan dat deze maaltijden gratis waren. Vaak bleef er een absurde hoeveelheid eten over, dat vervolgens de vuilnisbak in ging. ‘Raadsleden krijgen een riante vergoeding voor hun werk’, aldus Tim Schipper fractievoorzitter van de SP, ‘we kunnen ons eten makkelijk zelf bekostigen’. Afgelopen donderdag is bij de bespreking van de programmabegroting een motie aangenomen van de SP tegen de voedselverspilling in de Gemeenteraad. Alle partijen, op D66 na, stemden voor de motie.
Lees verder
11 november 2016

SP akkoord met begroting 2017

Foto: SP

Gisteren vond in de gemeenteraad de programmabegroting plaats. Hieronder volgen in het kort de belangrijkste punten uit de inbreng van de SP: Thuiszorg en armoedebeleid, verlaging rioolheffing, cultuur, werkeloosheid, vooraanmelding basisscholen en voedselverspilling van de raad.

Lees verder

Pagina's