h

24 oktober: Algemene Ledenvergadering SP Utrecht

Naar aanleiding van de ontstane situatie met betrekking tot ROOD en het Marxistisch Forum organiseert de afdeling Utrecht een spoed-ALV. Hier krijgt iedereen de kans om vragen te stellen, en de situatie samen te bespreken. 

Op de partijraad van zaterdag 25 september heeft afdeling Weert een motie ingediend met de oproep om ROOD en het Marxistisch Forum tot partij te bestempelen, met alle gevolgen van dien. Deze motie is met een meerderheid aan stemmen aangenomen. Ter info kun je de motie vinden in de bijlage.

Lees verder
27 september 2021

Geef Utrechters een stem in de discussie over de groei van de stad!

Foto: Eduard van Scheltinga

Eerder dit jaar werd de zogenoemde Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040 met een nipte meerderheid door de gemeenteraad geloodst. Het college zou er goed aan doen dit soort ingrijpende beslissingen over de toekomst van de stad niet enkel door de politiek, maar ook door Utrechters te laten beoordelen, vindt SP Utrecht lijsttrekker Floris Boudens.

Lees verder

27 september: Algemene Ledenvergadering SP Utrecht

Op maandag 27 september houden we een Algemene Ledenvergadering om de volgende onderwerpen te bespreken:

  • De voordracht voor de bestuursverkiezingen voor het landelijke SP-bestuur. 
  • De herziening van het beginselprogramma Heel De Mens, in aanloop naar het komende decembercongres.
  • Afvaardiging voor de regioonferentie van zaterdag 16 oktober. 

De ALV zal online plaatsvinden via ZOOM, vanaf 19.30 tot uiterlijk 21.30. Aanmelden voor de ALV kan via onderstaand formulier. Hier kun je ook aangeven of je als afgevaardigde naar de regiobijeenkomst wil namens de afdeling Utrecht. 

Lees verder

Meld je aan voor de SP-Utrecht Zomerborrel!

Foto: SP Utrecht
Elk jaar organiseert de SP een BBQ voor alle SP-leden en SP-geïnteresseerden. Dit jaar helaas geen BBQ, maar een aangeklede borrel, buiten in het Griftpark, op veilige Corona-afstand van elkaar. Je zult ons o.a. kunnen herkennen aan onze rode SP-tent! 

De borrel vindt plaats op zondag 12 september vanaf 17.00u, na de Woonprotest-manifestatie in Amsterdam.

Lees verder
29 augustus 2021

Sluit je samen met ons aan bij het Woonprotest in Amsterdam

Foto: Michel Eggermont

Op zondag 12 september vindt het Woonprotest plaats, om 14:00 uur in het Westerpark in Amsterdam. Na de manifestatie volgt de protestmars naar de Dam. De SP Utrecht zal gezamenlijk vanuit Utrecht naar Amsterdam reizen om bij dit protest aan te sluiten. Doe je mee? We verzamelen om 12:45 uur onder het Bollendak bij het Centraal Station. Zorg dat je op tijd aanwezig bent!

Lees verder
19 augustus 2021

GEZOCHT: SP-VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Foto: Eduard van Scheltinga

Op straat, in de buurt en in de gemeenteraad: al jaren strijden Utrechtse SP’ers samen met Utrechters voor een eerlijke, solidaire en gelijkwaardige stad. Om onze positie in de Utrechtse Gemeenteraad te versterken is de SP afdeling Utrecht op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Zie jij jezelf als een goede kandidaat namens de SP? Meld je dan aan!

Lees verder
3 augustus 2021

Torenflat Rachmaninoffplantsoen: prutswerk of moedwil?

Totaal onverwacht kwam recent het bericht dat de gemeente wil meewerken aan de bouw van een flat van 70 meter hoog in het Rachmaninoffplantsoen. Twee jaar lang mocht de bewonersvereniging meepraten over de groene invulling van het parkeerterrein en de naaste omgeving van een voormalig gemeentepand, die in 2020 ook is uitgevoerd. Dit alles terwijl de gemeente al die tijd op de hoogte was van de bouwplannen. De grond werd één dag nadat de gemeente die verkocht aan ontwikkelaar Rachmaninoffhuis voor bijna 1 miljoen meer doorverkocht aan Bouwinvest, door één en dezelfde notaris. Dat ruikt naar list en bedrog, volgens SP-fractievoorzitter Tim Schipper. Was het prutswerk of moedwil? Tim stelde samen met de PvdA een serie schriftelijke vragen aan het stadbestuur.

Lees verder
17 juli 2021

College tegen de verbreding van de A27? Schrijf het dan ook op!

Amendementen van de SP hebben ervoor gezorgd dat het breed gedeelde bezwaar tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd alsnog is opgenomen in de twee belangrijkste toekomstdocumenten van de stad Utrecht. Het stadsbestuur, in de persoon van GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk, leek zich in woord en beeld al geheel te hebben neergelegd bij dat onzalige en onnodige plan. Uiteindelijk volgde het overgrote deel van de Utrechtse gemeenteraad de SP.

Lees verder
14 juli 2021

Terugblik op de Voorjaarsnota: SP dwingt actie op toegankelijkheid af

Foto: Marnix Schmidt

Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota op donderdag 8 juli heeft de SP met succes ingezet op meer aandacht en geld voor de fysieke toegankelijkheid van Utrechtse gebouwen. Een motie van Tim Schipper werd unaniem aangenomen door de raad. Hierover meer in onze terugblik op de Voorjaarsnota 2021. 

Lees verder
13 juli 2021

Feestelijk afdelingsnieuws: Ali van der Hoeff 90 jaar!

Foto: Ali en haar dochter. Foto: Gonnie Oosterbaan

Het gebeurt niet iedere dag dat een actieve Utrechtse SP'er 90 jaar wordt. Vandaag was het feest voor Ali van der Hoeff! Tim, Michel en Gonnie gingen namens de afdeling langs met een bos bloemen en een presentje.

Lees verder

Pagina's