h
19 juli 2016

Nul op de Meter De Wierslaan: maar wat kost het?

Foto: Tim Schipper

In grote meerderheid kozen de bewoners van de De Wierslaan (Oudegeinlaan-Hoograven) voor de ‘Nul-op-de-meter’-variant, toen corporatie Portaal de voorbereidingen trof voor de renovatie. Het wachten was op de afronding van de wetgeving rond de zogeheten Energieprestatievergoeding (EPV), voordat gestart kon worden met de verbouwing. Ruim daarvoor is Portaal echter al begonnen en hebben de huurders nog geen idee wat ze straks aan woonlasten gaan betalen. Fractievoorzitter Tim Schipper van de SP heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
13 juli 2016

SP-wethouder Jansen tekent nieuw contract dierenwelzijn

Foto: L. Schmidt / SP Utrecht

Vanmiddag is een nieuwe stap gezet in de verbetering van het dierenwelzijn in Utrecht. Utrecht. De coördinatie voor opvang en vervoer van zieke, gewonde en zwerfdieren in de stad is vanaf nu in handen van de Dierenbescherming. Tegelijkertijd komt er hiervoor een structureel extra bedrag vrij van 175.000.euro per jaar.

Lees verder
4 juli 2016

Nieuwe hulpdienst op dreef

De hulpdienst van de SP-afdeling Utrecht is sinds begin 2016 uitgebreid en vernieuwd en bestaat uit 5 enthousiaste vrijwilligers onder coördinatie van Bob Ruers. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het beantwoorden voor de talrijke hulpvragen, die met regelmaat bij de hulpdienst binnenkomen. We zijn benieuwd naar hun ervaringen. We vragen ernaar bij coördinator Bob Ruers.

Lees verder
1 juli 2016

SP zeer tevreden over uitkomst debat Voorjaarsnota

Maatwerk in de thuiszorg voor iedereen, het verlagen van de rioolheffing voor alle Utrechters, een TivoliVredenburg dat dezelfde behandeling krijgt als andere grote culturele instellingen, geen verhoging van de fractievergoedingen; Dat zijn de hoofdpunten die fractievoorzitter Tim Schipper namens de SP gisteren heeft aangekaart tijdens de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota is de voorbereiding op de begroting waarin alle plannen voor het komende jaar (en soms langer) vastgelegd worden. Vrijwel alle SP-voorstellen zijn door de gemeenteraad overgenomen.

Lees verder
30 juni 2016

TivoliVredenburg wordt bij nieuwe cultuurnota periode opnieuw beoordeeld

SP-raadslid Hilde KoelmansVandaag werd in de gemeenteraad de Voorjaarsnota besproken, het moment waarop alle plannen voor de begroting van het komende jaar besproken worden. Het onderwerp TivoliVredenburg kon hier natuurlijk niet ontbreken. Pas geleden heeft de commissie Gehrels haar onderzoek gepresenteerd. De raad neemt de adviezen van deze commissie over door onder andere te kiezen voor een zogenaamd investeringsmodel en investeert de komende jaren extra zodat TivoliVredenburg een goede start kan maken. SP-raadslid Hilde Koelmans: “Een investeringsmodel betekent ook dat de investering zich op den duur terug gaat verdienen, daarom willen we aan het einde van deze periode in 2020 kijken wat de stand van zaken is en op basis daarvan het gesprek heropenen.”

Lees verder
30 juni 2016

Meer maatwerk in de Utrechtse thuiszorg

Foto: Hans Verschoor

Vandaag stemde de gemeenteraad van Utrecht unaniem in met een motie van de SP om voor elke Utrechter maatwerk toe te passen bij de toewijzing van huishoudelijke hulp. Het huidige beleid voorziet hier niet in, wat reden was voor de Centrale Raad van Beroep om mensen die bezwaar hebben aangetekend hun oude uren terug te geven.

Lees verder
27 juni 2016

"Rood voor rood: breng het brandweerpensioen niet in nood!"

Foto: SP Utrecht

Vandaag was ik op bezoek bij de mannen en vrouwen van de brandweerpost aan de Tolsteeg. De brandweer heeft besloten te gaan staken voor een betere pensioenregeling. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil de pensioenleeftijd verhogen: was die vroeger nog 55 jaar, kruipt die nu steeds verder omhoog richting de 62 jaar.

Lees verder
17 juni 2016

Nationaal Zorgfonds: Kom naar de bijeenkomst op 24 juni!

Ieder jaar maken de zorgverzekeraars gemiddeld een miljard euro winst. Dit geld wordt dus niet besteed aan goede zorg, maar verdwijnt in de zakken van de vier grote verzekeraars. Daarbovenop besteden de zorgverzekeraars honderden miljoenen per jaar aan het overstapcircus. En wanneer u ziek bent wordt u door het ‘eigen risico’ beboet met 385 euro. Dit kan anders.

Lees verder
13 juni 2016

A27: nog één week om te protesteren tegen verbreding

Foto: SP

Op 20 juni verstrijkt de inzagetermijn van het ontwerptracébesluit A27/A12.

Tot die tijd kun je nog bezwaar indienen én de petitie tekenen tegen de verbreding van de snelweg aan de oostkant van Utrecht naar 2 x 7 banen.

Na de informatiebijeenkomst op 31 mei en de demonstratie op 5 juni van de Kerngroep Ring Utrecht
- waar de SP bij beide bij was - is dit je laatste kans om je stem te laten horen.Je hebt nog één week, dus doe het snel!

Lees verder
9 juni 2016

Oude uren thuiszorg terug, herbeoordelen en maatwerk

Alle hulpvragen voor thuiszorg moeten opnieuw beoordeeld worden, vindt de Utrechtse SP-fractie. Alleen op die manier wordt het individueel maatwerk geleverd dat de Centrale Raad van Beroep op 18 mei heeft geëist. De SP verwacht dat hierdoor de meeste mensen hun oude uren terugkrijgen. De extra kosten hiervan wil de SP opvangen uit het zorgfonds dat door de coalitie van SP, GroenLinks, D66 en VVD in 2014 is ingesteld. Dit voorstel gaat de SP indienen bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016.

Lees verder

Pagina's