h

Internationale Zaken

14 januari 2015

Harry van Bommel over ISIS en de Koerden

Foto: SP

Kom ook op zondag 25 januari om 14.00 uur naar de discussiebijeenkomst “ISIS en de Koerden” over de ontwikkelingen in Irak, Syrië en Turkije. De bijeenkomst begint met inleidingen van drie prominente sprekers: SP-Kamerlid Harry van Bommel, prof. dr. Martin van Bruinessen (emeritus hoogleraar UU) en Younis Lutfula (Statenlid SP Utrecht).

Lees verder
14 februari 2014

Zekerheid voor buitenlandse daklozen in Utrecht: subsidie verlengd!

De SP wil dat de subsidie voor de opvang van buitenlandse daklozen in Utrecht wordt voortgezet. Een voorstel daarvoor werd door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund.

SP Lijsttrekker Nicole van Gemert is opgelucht dat er een oplossing is gevonden voor dakloze Oost-Europeanen en mensen zonder papieren, die niet terecht kunnen in de reguliere opvang in Utrecht.

Lees verder
8 december 2010

Druk bezochte avond over Palestina

Ruim honderd mensen kwamen op 30 november bijeen in het café van Filmhuis Louis Hartlooper Complex, voor een bijeenkomst met Harry van Bommel, met als thema "Palestina en de Nederlandse politiek".

SP Utrecht organiseerde deze bijeenkomst samen met Utrecht 4 Palestina, om het solidariteitswerk van Utrecht voor Palestina een duwtje in de rug te geven.

In zijn inleiding stond Harry van Bommel stil bij de ontwikkeling van "het Nederlandse standpunt" met betrekking tot Israël. Dat Israël als enigste land in het regeerakkoord terecht is gekomen in de passage: "Nederland wil verder investeren in de band met de staat Israël" is volgens Van Bommel "tekenend voor dit Kabinet".

Lees verder
29 november 2010

30 november: openbare avond Palestina en de Nederlandse politiek

Op 30 november organiseren U4P (Utrecht voor Palestina) en de SP een openbare bijeenkomst ter versterking van de solidariteit met de Palestijnen. Het thema van deze avond is 'Palestina en de Nederlandse politiek'. In het Louis Hartlooper Complex zullen sprekers vertellen over hun ervaringen in Palestijnse gebieden en zal er gediscussieerd worden over over acties die nu en in de toekomst in Utrecht plaatsvinden.

Lees verder
3 juli 2007

Utrecht zal asielzoekers Albayrak niet verklikken

De SP Utrecht is verheugd over het feit dat Utrecht niet zal meewerken aan het plan van staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) om lijsten te geven van uitgeprocedeerde asielzoekers die zich hadden aangemeld voor de Pardonregeling, maar daar niet onder vallen en dus moeten worden uitgezet. Het terugkeerbeleid is een rijksverantwoordelijkheid en de gemeente speelt hierin dus geen rol, meldt het college in antwoord op de schrifelijke vragen van SP-raadslid Marcel van den Tooren. Lees verder
26 juni 2007

SP Utrecht verbijsterd over uitspraken Albayrak

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) heeft burgemeesters gevraagd lijsten te geven van uitgeprocedeerde asielzoekers die zich hadden aangemeld voor de Pardonregeling, maar daar niet onder vallen. De bewindsvrouw wil weten wie die illegalen zijn en waar ze verblijven, zodat ze hen kan uitzetten. Lees verder
21 mei 2007

Een weekend van solidariteit met Palestina

9c9e.jpgOp 1 en 3 juni organiseert de Palestijnse Gemeenschap Nederland vanwege de 40-jarige bezetting van Palestina samen met de Utrechtse SP afdeling twee benefietactiviteiten om steun te bieden aan een vruchtbaar Palestijns initiatief: de Palestinian Cycling Club. Lees verder
1 februari 2007

Belevenissen op de Westbank (Palestina) in cafe Averechts op 11 februari

Kristel Letschert leefde afgelopen 3 maanden in de Westbank (Palestina).
Daar hielp ze met de olijfoogst en heeft een alternatief politiek café opgezet!

Op zondag 11 februari vertelt zij over de situatie rondom de olijfgaarden in Palestina, haar ervaringen met de olijfoogstcampagne, de stand van zaken m.b.t. het politiek café en de activiteiten die daar worden georganiseerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier