h

Natuur en Milieu

8 februari 2010

Koude ontvangst voor Camiel Eurlings

camiel-eurlings-protest-verbreding-snelweg

Tijdens een bezoek van Camiel Eurlings aan Utrecht werd hij door tientallen bezorgde bewoners ontvangen met een luid protest. Op initiatief van de Vrienden van Amelisweerd was er een demonstratie tegen de verbreding van de snelwegen rond Utrecht en voor investering in openbaar vervoer. De SP was erbij om de actievoerende Utrechters te steunen.

Lees verder
8 februari 2010

Behoud bomen aan de grachten

De gemeente Utrecht gaat de komende jaren de werfmuren restaureren. Aan de werven staan echter veel bomen en om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het onvermijdelijk dat sommige bomen zullen moeten
wijken. Kort geleden is de eerste voortgangsrapportage en de bomenparagraaf gepubliceerd.

Lees verder
25 januari 2010

IJsselstein steunt de Vogelopvang wel!

Wel 2 ton voor een nieuw beeldmerk, maar geen dubbeltje voor de Regionale Vogelopvang. Exemplarisch voor de keuzes die de zittende coalitie van PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie maakt.

Lees verder
16 januari 2010

Honderden bewoners demonstreren tegen verbreding snelweg

Zaterdag 16 januari hebben honderden mensen op verschillende locaties geprotesteerd tegen de plannen om de snelwegen rond Utrecht te verbreden. In de wijken Lunetten, Voordorp, Rijnsweerd en Overvecht waren 'dekselse optochten'. Met pannen en deksels maakten ouders en kinderen duidelijk dat de geluidsoverlast en luchtkwaliteit al erg genoeg is en dat er meer geïnvesteerd moet worden in openbaar vervoer en fietspaden.

De SP was in alle wijken aanwezig om de bewoners te steunen in de strijd voor gezonde wijken. Voor de SP is de gezondheid van de bewoners belangrijker dan extra asfalt.

20100116demolunettena27-1 Lees verder
13 januari 2010

16 januari demonstratie tegen verbreding snelweg en voor investeren OV

Op meerdere plekken in Utrecht zullen er demonstraties gehouden worden tegen het verbreden van de A27 en A12. Gevreesd wordt voor nog meer geluidsoverlast en meer luchtvervuiling. In de wijken Lunetten, Rijnsweerd, Voordorp en Overvecht zullen er 'dekselse optochten' plaatsvinden. Bedoeling is door veel lawaai te maken, het geluid van de auto's te kunnen overstemmen en een signaal naar gemeente, provincie en het rijk over te brengen.

Lees verder
12 januari 2010

Actie Lunetten voor investeren OV en tegen verbreding A27 en A12

Bezorgde bewoners van Lunetten houden zaterdag 16 januari een optocht tegen de verbreding van de A27. Zaterdag wordt er om 13.00 uur een 'dekselse optocht' georganiseerd vanaf wijkcentrum de Musketon naar de fietsbrug over de A27.

Dat was de uitkomst na een bijeenkomst van Bewoners Overleg Lunetten organiseerde gisteravond in samenwerking met de Vrienden van Amelisweerd op maandag 11 januari in de Musketon in Lunetten. Er zijn plannen om de A27 (pas in 1986 geopend) te verbreden tot 14 stroken en ook de A12 krijgt er nog minstens 2 stroken bij. Onder de ruim 200 aanwezigen waren ook vele SP-ers, waaronder Tweede Kamerlid en buurtbewoner Paulus Jansen.

bijeenkomst-lunetten-verbreding-a27 Lees verder
6 november 2009

Begroting 2010: kille kaalslag door coalitie

Met volledige steun van de PvdA werd op 5 november een streep gezet door de Utrechtse Milieupunten en de Regionale Vogelopvang, 8% 'afgeroomd' van de WMO-pot, eerder toegezegd geld voor cultuur in Leidsche Rijn weggehaald en werden de Utrechtse welzijnsorganisaties zwaar gekort in de uitvoerende taken. Ook poppodium Tivoli werd door een motie van de PvdA van hun subsidie afgeholpen, iets waar de SP natuurlijk tegen gestemd heeft. Kille kaalslag dus, door de coalitie voor de rijken: PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie.

bezuinigingen-21 Demonstratie tegen bezuinigingen college

Onder het mom van de crisis drukte het college er een omvangrijk bezuiniginspakket doorheen, ten gunste van investeringsfondsen voor projectontwikkelaars en grote bedrijven (40 miljoen) en een verlaging van de lokale belastingen die terecht komt bij de mensen die dat het minst nodig hebben. Een villasubsidie waarbij de groep met de dikste portemonnaie 5 x meer profiteert dan de groep net boven de kwijtscheldingsgrens. Zo wordt de crisis betaald door mensen in de stad die part noch deel hebben aan het ontstaan ervan. 'Sterk en sociaal' volgens de PvdA. Schandalig volgens de SP, want een socialer Utrecht kan wel, met hetzelfde geld.

Lees verder
8 september 2009

5 jaar Nieuw Rotsoord: we zijn er nog niet

Vorige week vierde de stichting "Nieuw Rotsoord" haar vijfjarig bestaan. Dat het zover is gekomen is te danken aan de niet aflatende inzet van een stel mensen met een groot hart voor de wijk Hoograven en de actiebereidheid van de wijkbewoners.

Rotsoord_2Oase in de wijk Lees verder
10 juli 2009

Coalitie: geen €30.000,- voor Vogelopvang

Op een begroting van 1,3 miljard zag de coalitie van PVDA, VVD, CDA en ChristenUnie geen ruimte voor een jaarlijkse bijdrage van ? 30.000, voor het in stand houden van de Vogelopvang Utrecht. Op 9 juli, bij de behandeling van de Voorjaarsnota, kwam er na een intensieve SP-lobby van 9.00 in de ochtend tot 1.00 in de nacht een 'no go' van de PvdA.

Lees verder
2 november 2007

BEFU: Giesberts komt makkelijk weg met knoeiwerk

Op 1 november veegde een ruime meerderheid van de gemeenteraad de plannen van wethouder Giesberts voor het BEFU-terrein van tafel. Een amendement van de coalitiepartijen zorgde ervoor dat nu de 'omklap-variant' uitgangspunt wordt voor de onteigening van aannemer van Hees in Dichterswijk. Deze omklap betekent van Hees op de plek van de roeiverenigingen, de roeiverenigingen naar het BEFU-terrein. Het vrachtverkeer van van Hees wordt via Nieuwegein onder de A12 doorgeleid. Hiermee is bereikt dat de komst van van Hees naar het BEFU-terrein nu vrijwel uitgesloten is, al wilde de wethouder dat niet keihard zo zeggen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier