h

Natuur en Milieu

30 oktober 2007

Lozing rioolwater leidt tot vissterfte Langerak (update)

Door een computerstoring bij het gemaal van de gemeente is per ongeluk vuil rioolwater gestort in de Langeraksloot in de wijk Langerak in Leidsche Rijn. Daardoor kregen honderden visjes geen zuurstof en zijn er evenzoveel gestorven. De gemeente installeert een nieuwe computer. SP-raadslid Caroline Sarolea stelde hierover de volgende schriftelijke vragen. 30 Oktober antwoordde het College. Lees verder
17 oktober 2007

BEFU-Terrein: Weg door Liesbospark is verstoring ecologische hoofdstructuur

In de laatste plannen van de gemeente voor het BEFU-terrein is een nieuw aan te leggen weg opgenomen voor de vrachtwagens van aannemer van Hees. Deze weg - dwars door het Liesbospark - betekent een verstoring van de daar aanwezige ecologische waarden en het leefmilieu van diverse bijzondere diersoorten, waaronder vleermuizen.

Lees verder
29 maart 2007

College: haastklus bomenkap A2 voorkwam dierenleed

Het voorkomen van dierenleed was opmerkelijk genoeg volgens het college de reden dat het direct nadat de rechtbank op 9 februari telefonisch had laten weten het beroep tegen de kapvergunning voor de 49 knotwilgen langs de A2 ongegrond te zullen verklaren, deze bomen te laten kappen. Dit blijkt uit de antwoorden op de schriftelijke vragen die SP-raadslid Michel Eggermont stelde over deze abrupte actie. De snelle kap voorkwam - toeval of niet - een hoger beroep van de Utrechtse Bomenstichting, omdat er sprake was van een voldongen feit.

Lees verder
26 februari 2007

Gemeente verhindert hoger beroep door kap 49 knotwilgen

Gemeente aan de sloop

Direct nadat de rechtbank op 9 februari telefonisch had laten weten het beroep tegen de kapvergunning voor de 49 knotwilgen ongegrond te zullen verklaren, heeft de gemeente de bomen langs de A2 gekapt. Hierdoor kan de Utrechtse Bomenstichting niet meer in beroep gaan tegen de kap, omdat we nu met een voldongen feit te maken hebben.

De SP is verbaasd over deze actie van de gemeente en daarom heeft SP-raadslid Michel Eggermont voor het college de volgende schriftelijke vragen:

Lees verder
13 februari 2007

College geeft opheldering over groenstrook en geluidswal Veldhuizen

In een brief aan één van de bewoners van Veldhuizen , gedateerd 6 december 2005, schrijft het Wijkbureau Vleuten- de Meern over de voortgang van twee projecten in Veldhuizen: de verlenging van de geluidsdwal langs de A12 en de inrichting van de groenstrook langs de Veldhuizerweg. De bewoners hebben tot op heden taal noch teken ontvangen over deze twee projecten. De SP stelde hierover schriftelijke vragen en kreeg deze week antwoord.

Lees verder
18 januari 2007

Talud Conferenceperenlaan strookt niet met bestemmingsplan

 Door Tim Schipper

Tegenover de Conferenceperenlaan in Vleuterweide wordt scherf 1.5. aangelegd. Het definitieve ontwerp van het stedenbouwkundige plan is in december besproken tijdens de vergadering van commissie Stedelijke Ontwikkeling. Het ontwerp wijkt echter af van de plankaart bij het bestemmingsplan van Vleuterweide wat betreft de groenstrook tussen de bebouwing van het Balkon en de Landschapsbaan.

Lees verder
18 januari 2007

Wijkbureau Vleuten-de Meern zwijgt over projecten Veldhuizen

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

In een brief aan één van de bewoners van Veldhuizen, gedateerd 6 december 2005, schrijft het Wijkbureau Vleuten- de Meern over de voortgang van twee projecten in Veldhuizen: de verlenging van de geluidsdwal langs de A12 en de inrichting van de groenstrook langs de Veldhuizerweg.

Lees verder
29 november 2006

B&W Utrecht: autowegaansluiting A12 bij Mereveldseweg ongewenst

Burgemeester en wethouders van Utrecht vinden de aanleg van een nieuwe autowegaansluiting vanuit Houten op de A12 bij de Mereveldseweg "absoluut onwenselijk". Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP.
De aansluiting bij de Mereveldseweg is een van de varianten die onderzocht wordt in het kader van de milieueffectrapportage voor de nieuwe autowegontsluiting van Houten. De Mereveldseweg en het oude Houtensepad zijn druk gebruikte fietsroutes tussen Houten en Utrecht, zowel voor scholieren, woon-werkverkeer als voor de recreatie. SP-woordvoerder Paulus Jansen gaat ervan uit dat de Mereveldsewegvariant hiermee van de baan is.

Lees verder
6 november 2006

Nieuwe autowegaansluiting A12 bij Mereveldseweg onaanvaardbaar

De SP wil dat het Utrechtse gemeentebestuur bij het BRU verder onderzoek naar een nieuwe autowegaansluiting op de A12 bij de kruising met de spoorlijn Utrecht-Den Bosch blokkeert. De aansluiting zou de Mereveldseweg, een drukke fietsroute vanuit Houten naar de Uithof en de Utrechtse scholen, in één klap veranderen in een verkeersriool.

Lees verder
1 november 2006

EBAG moet stoppen met helikoptervluchten

Op 26 september stelde de SP, samen met GroenLinks, D'66, Leefbaar Utrecht en Burger en Gemeenschap schriftelijke vragen over de helikoptervluchten van het bedrijf EBAG bij Terwijde.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat EBAG hiermee moet stoppen tot alle benodigde vergunningen binnen zijn. Het bedrijf heeft dit ook toegezegd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier