h

Stationsgebied

10 januari 2012

SP: Trappen Rabobrug meteen bij bouw aanleggen

Bij de Rabobrug kunnen trappen naar de perrons direct bij de bouw worden meegenomen. Er zijn hiervoor geen belemmeringen meer, nu bij Prorail de ligging van de perrons bekend is, of wordt aangepast om ruimte te maken voor de brug. Dat is de boodschap van de SP aan het college van B&W, in vervolgvragen over de Rabobrug. De SP wil dat de trappen er komen, ook al druist dat in tegen afspraken met Corio, de eigenaar van Hoog Catharijne.

In december 2011 stelde de SP vragen over de invloed van Corio op de bouw van de Rabobrug. Corio zou zich verzetten tegen de trappen, vanwege een afspraak over het beperken van het aantal voetgangersroutes in het contract over de bouw van het nieuwe centraal station.

Lees verder
22 december 2011

College geeft geen garantie voor trappen Rabobrug

In het antwoord op vragen van de SP heeft het college toegegeven dat ze niet durft te garanderen dat er trappen naar de perrons vanaf de Rabobrug komen. De SP had hier vragen over gesteld omdat ze zich zorgen maakt over de invloed van Corio.

Lees verder
7 december 2011

Rabobrug: Utrecht is nog steeds Corio-city

De SP wil opheldering van het college over de rol van Corio bij de besluitvorming over de Rabobrug. Uit onderzoek van DNU.nu blijkt dat de eigenaar van Hoog Catharijne achter de schermen is gaan dwarsliggen over de aanleg van trappen naar de perrons vanaf de Rabobrug, om te voorkomen dat reizigers het winkelcentrum omzeilen. Het college heeft de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd en gaf slechts technische problemen als reden voor het niet kunnen bouwen van de trappen.

Lees verder
19 maart 2011

Welkom in Corio City

Dat stond op de plaatsnaambordjes die de SP op 1 april 2005 aan de invalswegen van de stad plaatste. Het bleek een voorspellende grap.

Lees verder
10 februari 2010

Megabieb: bij twijfel niet inhalen

De SP gaat tijdens de raadsvergadering van 11 februari een amendement indienen om te voorkomen dat er wederom vlak voor de verkiezingen onomkeerbare beslissingen worden genomen in het Stationsgebied. Het college vraagt de raad nu alvast een krediet vrij te geven voor de Megabibliotheek aan het Smakkelaarsveld, terwijl pas over een paar maanden duidelijk wordt of de beoogde partners het financieel wel kunnen bolwerken.

Lees verder
21 januari 2010

Bieb++: inhalen met een blinddoek voor

Pas in de zomer van 2010 wordt duidelijk of de samenwerkende partijen Artplex en UCK het uberhaupt kunnen trekken, maar nu wordt de raad wel alvast geacht 3 miljoen af te hameren voor de voorbereidingen van de bouw van de Megabibliotheek aan het Smakkelaarsveld.

Vele woorden van wethouder Janssen ten spijt; bij de SP blijft vooral het idee hangen dat deze PvdA-CDA keutel koste wat het kost voor de verkiezingen gelegd moet worden.

Over de Balk aflevering zoveel? Lees verder
3 juni 2009

Over de balk: 6,6 miljoen voor RAF-pand

Zeer tegen de zin van de SP heeft de gemeenteraad vorige maand ingestemd met de aankoop van het pand van RAF Electronics op het Vredenburg, voor herhuisvesting van de Projectorganisatie Stationsgebied (POS). Kosten; 6,6 miljoen voor maximaal 2 jaar. Over de balk, vindt de SP.

Lees verder
21 december 2005

Ruimtelijke Ordening

Structuurplan - bestemmingsplannen - weidewinkels - ruimtelijke visies
zie ook: Dossier Groen voor Poen
zie ook: Dossier Stationsgebied

Lees verder

Pagina's

U bent hier