h

Campagne GR 2010

 

17 februari 2010

SP-motie tegen te vroeg kappen weggestemd in 2006

Wederom sturen vele verontwaardigde bewoners emails naar de gemeenteraad over vroegtijdige bomenkap. Dit keer gaat het opnieuw over bomen bij het 24 Oktoberplein, die tegen de vlakte gaan terwijl er nog beroep loopt bij de Raad van State. Welke partijen steunden de SP in 2006 toen we precies dit wilden voorkomen?

Lees verder
17 februari 2010

Gemeente moet stoppen met sloop sociale huurwoningen

De gemeente Utrecht voert de afgelopen jaren het beleid om goede sociale huurwoningen te slopen en nieuwe dure koopwoningen terug te bouwen. Dit ondanks groot verzet van de bewoners. Zo is in kanaleneiland noord 82% van de bewoners tegen sloop. Toch probeert de gemeente samen met woningbouwvereniging Mitros daar de sloop van deze flats er doorheen te drukken. De bewoners staan daardoor vaak letterlijk in de kou.

Lees verder
17 februari 2010

Gemeente Utrecht moet investeren in Leidsche Rijn

Leidsche Rijn is, wat aantal inwoners betreft, een stad ter grootte van Hilversum. Echter, wat voorzieningen betreft is het een klein dorp en blijft het ver achter. Dit veroorzaakt allerlei problemen in de wijk.

Lees verder
15 februari 2010

De buurt is de schaal van de toekomst, ook in Utrecht!

Utrecht is, na jaren van schaalvergroting, toe aan een nieuwe richting. Als het nu gaat om grote leerfabrieken, mega bibliotheken, grote overdekte winkelcentra, sociale woningbouw, huisartenposten, thuiszorg of culturele voorzieningen: de buurt is de schaal van de toekomst! En bewoners uit de buurt moeten hier meer over te zeggen krijgen.

Lees verder
14 februari 2010

Liefde, kou en carnaval

leemput

De kou kon de campagne zaterdag niet hinderen. Tweede Kamerlid Paulus Jansen, en verschillende kandidaat-raadsleden spraken met met het winkelend publiek in de binnenstad. Te midden van alle verkiezingsdrukte werd daar ook  (voor sommigen onverwacht) een begin gemaakt met het carnavalsfeest  in 'Leemput', zoals onze stad tijdens dit volksfeest heet. De vrolijk uitgedoste feestvierders maakten dankbaar gebruik van de stickers en andere merchandise op de kraam.

Lees verder
13 februari 2010

Weer overal in de stad

Dit weekend is de SP weer overal in de stad te vinden. Tientallen actieve SP-ers trotseren de kou om met mensen te praten over wat er in de stad beter kan en beter moet.

Lees verder
11 februari 2010

Schone lucht in alle wijken!

Al jaren wordt er in Utrecht gesteggeld over de luchtkwaliteit. Er worden extra wegen en fly-overs de stad in gepland, wat meer auto's gaat opleveren in de stad. De bewoners van Utrecht wordt voorgehouden dat dit schonere lucht in de stad gaat opleveren. Natuurlijk snappen de Utrechters dat dit totale onzin is.

Lees verder
7 februari 2010

Campagne op de Bazaar

Vandaag was een grote groep SP-ers weer te vinden op de Utrechtse Bazaar in de bloemenveiling in Vleuten. De SP gemeenteraadsleden Tim Schipper en Chris Baerveldt waren samen met een groep SP vrijwilligers naar de Bazaar gegaan om daar met de bezoekers en de standhouders te spreken en om de sfeer te proeven.

Doordat de SP sinds jaar en dag de enige partij in gemeente en provincie Utrecht was die het consequent opneemt voor behoud en herhuisvesting van de Bazaar, waren de reacties op onze aanwezigheid erg positief! Komende tijd zijn we regelmatig te vinden op de Bazaar. Dus kom langs!

Lees verder
4 februari 2010

Geen Flyerverbod dankzij inzet SP en VVD

Tijdens de commissievergadering van Mens en Samenleving van 2 februari stond de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda. Deze aanpassing zou plaatsvinden in het kader van het verminderen van het aantal regels. Tot verbijstering van de SP werd bij deze aanpassing een oud APV-artikel opnieuw ingevoerd.

Lees verder
3 februari 2010

SP blijft zich ergeren aan piepkastjes

De mosquito is al jaren een bron van ergernis. De SP Utrecht en ROOD, jong in de SP, maken zich vanaf het begin al sterk voor het terugdringen van deze zogenaamde 'piepkastjes'. Deze worden, doordat ze constant een hoog piepend geluid maken, gebruikt om jongeren weg te jagen.

SP kandidaat-raadslid Stijn Dekker in Utrecht legt uit waarom:

Lees verder

Pagina's

U bent hier