h

Goed bestuur?

3 juni 2008

Wereldrecord administratieve lasten

Radio Kassa besteedde maandag 2 juni aandacht aan woningcorporatie Mitros, die een wereldrecord administratieve lasten vestigde, door voor het terugbetalen van 48 cent servicekosten ?7,50 aan administratieve lasten in rekening te brengen. Het balletje ging aan het rollen nadat SP-lid Emmy van Hoogstraten ermee naar de SP-Hulpdienst stapte.

Lees verder
30 mei 2008

Hoppa... Voor 5 miljoen "lijken in de kast"

Bij de behandeling van de Verantwoording 2007 door de gemeenteraad heeft een meerderheid van PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, Leefbaar Utrecht en ChristenUnie de voorstellen van de SP verworpen. Daarmee is deze meerderheid ermee accoord gegaan dat de gemeente in de (nabije) toekomst een oplossing moet zien te verzinnen voor minimaal 5 miljoen euro.

Dit produceren van "lijken in de kast" (de Burgemeester vond het kennelijk zo genant dat hij bij de stemmingen de titels van de amendementen niet voorlas, maar de amendementen omschreef als "nog zo'n amendement") was voor deze meerderheid nodig om geld vrij te spelen voor prestigieuze projecten als "Vrede van Utrecht", "Domplein 2013", en "Culturele Hoofdstad 2018". Projecten waarvan de SP zich altijd heeft afgevraagd wat de meerwaarde er van is en of de gemeente er überhaupt wel geld voor heeft.

Lees verder
21 april 2008

Voorjaarsnota: College schuift de rekeningen door

Klotste het geld vorig jaar nog tegen de ramen van het stadhuis, door de verkoop van de REMU en het GVU, met als twijfelachtig hoogtepunt de rompertjesmotie van de coalitie, dat feestje is wel voorbij. Er is weinig tot geen financiële ruimte meer en die gaat er ook niet komen de volgende jaren. Het college is echter nog niet uitgefeest, getuige de voorjaarsnota, met grote extra bedragen voor onder andere stadspromotie en de Vogelaaraanpak. Die afterparty levert een aantal flinke onbetaalde nota?s op voor de opvolgers. De SP vindt dit leven op krediet zeer onverstandig.

Lees verder
17 april 2008

Bewoners Overvecht in actie tegen Gebiedsplannen

In de ochtend van 17 april bezochten de ministers Vogelaar en Verburg Overvecht. Een prima gelegenheid voor diverse bewonersgroepen om te laten merken dat de Gebiedsplannen voor de Gagel en Spoorzone niet lekker zijn gevallen in de wijk.

Lees verder
2 april 2008

Groen licht voor Muziekpaleis; tekorten voor rekening gemeente

Aanloopverliezen niet geraamd en niet gedekt, geen inzicht in personeelskosten, geen artistieke- en programmavisie. En een blanco cheque van de gemeente als de kosten van de bouw de pan uit rijzen. Toch ging de raad, met uitzondering van SP, VVD en B&G, gisteren juichend akkoord met het vrijgeven van het krediet van 94,7 miljoen voor het Muziekpaleis.

Lees verder
20 januari 2008

Afspraken beheer Kleine Wijk niet nagekomen [update]

In het zogenaamde 'beheersplan overleg' van 30 oktober 2007 werd door de aanwezige partijen (Mitros, Antikraak BV, bewonersvereniging) het grote belang benadrukt om zoveel mogelijk huizen in het Kleine Wijk bewoond te houden. De praktijk is anders.

Dit bericht is oorspronkelijk geplaatst op 20 december 2007.

Lees verder
15 januari 2008

83 Miljoen verdeeld in de achterkamer? [update]

Op 17 december is in de Provinciale Staten de ?Samenwerkingsagenda? vastgesteld. Dit is een lijst van projecten waarbij de Provincie Utrecht de gemeenten financieel ondersteunt bij de uitvoering. In totaal is er 83 miljoen euro te verdelen. Gemeenten mogen voorafgaand aan de vaststelling een wensenlijst indienen op dit gebied.

Update: dinsdag 15 januari kwamen de antwoorden van het College binnen.

Lees verder
13 november 2007

Gebiedsplan de Gagel: Groen voor Poen is terug

 
Geen Groen voor Poen, was in 2005 de vlag waaronder de protesten voeren, tegen het volbouwen van groenstroken in de stad. Van die gemeentelijke plannen bleef destijds niets overeind, maar versnipperd werden ze niet, zoals nu blijkt bij het gebiedsplan voor de Gagel.

Lees verder
9 november 2007

Bijdrage SP begrotingsdebat 8 november 2007

Voorzitter,
Op deze lange dag had ik me voorgenomen me te beperken tot een korte toelichting van de wijzigingen die de SP graag zou zien, in relatie tot de raadsvoorstellen van vandaag. Maar de wereld is blijven doordraaien in de afgelopen weken en dan gebeuren er een paar dingen die op deze dag niet onvermeld mogen blijven. Zo hoorden wij dat de zeer succesvolle vrouwengroep Al Amal in het weekeinde van Doenja geen gebruik mocht maken van het drie-generatiecentrum aan de Bernadottelaan, terwijl het gewoon leeg stond. We hebben als lokale overheid en welzijnsinstellingen op dit thema met elkaar toch allen hetzelfde doel? Te zot voor woorden en precies de crux van waar we als SP bang voor zijn bij de prachtwijkenaanpak. Het langs elkaar heen schieten van de betrokken partijen vanwege? ja, wat eigenlijk?

Lees verder
9 november 2007

SP redelijk tevreden over resultaten begrotingsdebat

"Voorzitter, deze begroting bevat nogal wat passages en beleidsvoornemens waar je nauwelijks tegen kunt zijn. Aan de andere kant is daarvan ook wel weer veel boterzacht en weinig concreet. Mooie cijfers in de begroting, maar worden de mensen in de stad er beter van? De SP is niet overtuigd." Zo besloot fractievoorzitter Tim Schipper op 8 november zijn inbreng in het debat over de begroting 2008 van het gemeentebestuur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier