h

Goed bestuur?

26 september 2008

College sponsort kruistocht beledigde medewerkers met gemeenschapsgeld

10.000 euro. Dat is het bedrag dat het college van B&W tot nu toe heeft besteed aan advocatenkosten om drie medewerkers (waarvan twee ingehuurd) in hun privégeschil met Kees van Oosten hun gram te laten halen. Tot nu toe, want Wolfsen c.s. zullen ook hun advocaten betalen in het door Van Oosten ingestelde hoger beroep. Er bestaan geen regels of criteria op basis waarvan het college tot deze sponsoring heeft besloten.

Lees verder
24 september 2008

Raadsvragen SP over bemoeienis gemeente in beledigingzaak van Oosten

Tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraad van 25 september zal de SP vragen stellen over de rol van de gemeente in de rechtzaak die drie medewerkers hebben aangespannen tegen Kees van Oosten. De SP vindt vooral de mogelijke financiële bemoeienis van het college - de kosten voor de rechtsgang zouden door de gemeente worden betaald - zeer dubieus en willekeurig.

Lees verder
24 september 2008

Mondelinge vragen over rol gemeente bij rechtsgeding gemeentemedewerkers

In juli 2008 deed de rechter uitspraak in de zaak die een drietal medewerkers van de gemeente had aangespannen tegen Kees van Oosten wegens belediging. In het vonnis werd Van Oosten veroordeeld tot rectificatie van zijn uitspraken, op straffe van een dwangsom. Aan de eis tot rectificatie is door Van Oosten op 7 augustus 2008 voldaan. Inmiddels is gebleken dat de betrokken medewerkers de rectificatie niet ver genoeg vonden gaan en ze daarom Van Oosten een dwangsom willen laten opleggen. Iets waartegen Van Oosten een executiegeding heeft geëntameerd, waarmee het oordeel over de rechtmatigheid van deze stap aan de rechter ter beoordeling wordt voorgelegd.

Lees verder
5 september 2008

Coalitie draait Veemarkt-complex de nek om

500 Banen, een goedkope locatie voor kleinschalige evenementen, een internationaal positief imago, een zichzelf bedruipende organisatie, het was allemaal voor de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie niet genoeg om het Veemarkt-complex voor Utrecht én Nederland te behouden. De auto- en veehandel en de organisatoren van kleinschalige evenementen moeten in 2011 wijken voor 500 woningen.

Lees verder
2 september 2008

Behoud de Veemarkt voor Utrecht (2)

Om te protesteren tegen het collegevoorstel om de Veemarkt in de wijk Voordorp op te heffen, bezocht gisterenmiddag en -avond een groep veehandelaars met tientallen schapen het plein voor het Stadhuis.

Lees verder
1 september 2008

SP-fractie stort 10.000 euro terug in de gemeentekas

Net als de jaren daarvoor heeft de SP-fractie het in 2007 zuinig aan gedaan met het fractiebudget. Het overgebleven geld -  10.000 euro - is door de SP teruggestort in de gemeentekas.

Lees verder
20 augustus 2008

Grove blunder stadsbestuur bij gunning bibliotheek

Geen zee gaat het college van B&W te hoog om Utrecht op te stuwen in de vaart der volkeren en de stad een grootstedelijk imago aan te meten. Tour de France, Culturele hoofdstad van Europa, Muziekpaleis, Belle van Zuylen. Kijk ons eens even lekker gaan! En dan dit: een korte mededeling van B&W dat er bij de architectenselectie voor de nieuwe bibliotheek ++ een telfoutje is gemaakt. Er is een andere winnaar. Foutje, kan gebeuren. De oorspronkelijke winnaar wordt gecompenseerd in alle kosten. Doe maar even rustig aan met dat imago?

Lees verder
9 juli 2008

Behoud de Veemarkt voor Utrecht

Utrecht moet trots zijn op de Veemarkt en deze behouden voor de stad, in plaats van de gebruikers te schofferen en eerder gemaakte afspraken te schenden. De stad heeft een plek nodig waar een veelheid aan laagdrempelige activiteiten plaats kan vinden en waar Europa's grootste automarkt een plek heeft. Behoud ook de werkgelegenheid die de Veemarkt de stad en regio biedt. Dat was de inzet van de SP, in een zeer goed bezocht debat tijdens de commissie Verkeer en Beheer op 8 juli.

Lees verder
12 juni 2008

BRU, houd je buiten het busconflict!

buschauffeurs.JPG

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) ? een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht en omliggende gemeenten ? stapt naar de rechter om de staking van de buschauffeurs van Connexxion in de regio Utrecht te breken als de overleggen van vandaag niet leiden tot een beëindiging van de staking. Hiermee bemoeit het BRU zich met een conflict dat niet het zijne is. Onacceptabel wat de SP betreft.

Lees verder
6 juni 2008

Bewonerscommissies De Gagel zijn het zat

 Door Tim Schipper

De verzamelde bewonerscommissies van Overvecht De Gagel hebben de buik vol van de manier waarop de gemeente de inspraak over gebiedsplan de Gagel invult en hebben ieder overleg met de gemeente gestaakt.

Vele mensen namen de moeite naar de drie recente inspraakavonden te komen, maar ze vinden hun inbreng verdraaid of onvolledig terug in de verslagen. De inbreng van de bestuurders worden geciteerd, of zeer uitgebreid weergegeven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier