h

Goed bestuur?

7 augustus 2009

Utrecht breekt wereldrecord tijdrekken

Zowel in het kader van het klimaatbeleid, de filebestrijding als de strijd voor schone lucht is het bevorderen van het gebruik van de fiets een open-deur-maatregel. Daarvoor hoef je geen ingewikkelde of futuristische maatregelen te bedenken. Je zou er om te beginnen eens voor kunnen zorgen dat veelgebruikte fietsroutes optimaal gebruikt kunnen worden door de fietser.

Lees verder
6 juli 2009

Collecte SP levert 50 cent op voor Muziekpaleis

collecte2

Het is de SP niet gelukt om Utrechters te vinden die 240 euro wilden geven voor het Muziekpaleis. De partij hield een collecte op de markt van afgelopen zaterdag 4 juli. Er waren maar drie mensen die wat in de bus wilden doen. De grootste gift was 50 eurocent. Een oudere mevrouw wilde wel 2 euro geven, maar dat was voor de SP, "niet voor dat gebouw".

Lees verder
3 juli 2009

SP houdt collecte voor het Muziekpaleis

 240 per Utrechts huishouden. Dat vraagt het college van B&W om de extra bouwkosten voor het Muziekpaleis te kunnen betalen. De SP wil wel eens weten of de Utrechters er zoveel voor over hebben en houdt daarom op zaterdag 4 juli tussen 12.00 en 14.00 uur een collecte op de Vredenburgmarkt.

Lees verder
23 juni 2009

Blanco cheque?

Een ingewikkelde discussie afgelopen maandag in de commissie Mens en Samenleving over de financiën van de gemeente. Ten eerste een discussie over de verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2008. Ten tweede een doorkijkje van de plannen van het college over de begroting van 2010 en verder, de Voorjaarsnota. En ten slotte een discussie over een aanpassing van de begroting van het lopend jaar, de bestuursrapportage. Deze drie discussies werden, door elkaar heen gevoerd wat een volledig onoverzichtelijke discussie opleverde.

Lees verder
21 juni 2009

SP: Geen zin in bezigheidstherapie bij Voorjaarsnota

Het college is niet van plan in te gaan op de eis van de SP en Leefbaar Utrecht om de gemeenteraad nadere informatie te verschaffen over de ombuigingen en bezuinigingen die zijn aangekondigd in de Voorjaarsnota. De SP-fractie ziet er geen heil in de komende weken vele uren over dit stuk te gaan vergaderen, als de besluiten over de poen toch alleen in de achterkamers van de coalitie worden genomen.

Geheim Lees verder
9 juni 2009

Nu kappen met het Muziekpaleis

Door fractievoorzitter Tim Schipper

Op 8 mei was ik nog benieuwd naar de hoogte van het extra krediet voor het Muziekpaleis. Nu weten we het; zo'n slordige 35 miljoen, oftewel een kostenstijging van 34,7%. Volstrekt onacceptabel, wat mij betreft.

Lees verder
29 mei 2009

SP klaar met Wolfsen

Een dringend verzoek aan de directe chef van een journalist om "corrigerend op te treden" tegen hem, insinuaties over het lekken van vertrouwelijk materiaal door deze journalist. Volgens burgemeester Wolfsen is er geen enkel verband tussen zijn acties en de onvrijwillige overplaatsing van de journalist. Wolfsen kwam ermee weg, in het spoeddebat op 28 mei. De SP heeft het wel gehad met deze burgemeester en vroeg hem zijn ontslag in te dienen.

Lees verder
26 mei 2009

Nieuw interpellatiedebat affaire Wolfsen 28 mei

De SP-fractie heeft samen met initiatiefnemer Leefbaar Utrecht, GroenLinks en de Groep Mossel een nieuw interpellatiedebat aangevraagd over de affaire Wolfsen. Uit de inmiddels geopenbaarde emailwisseling tussen de burgemeester en de voormalig hoofdredacteur van het AD/UN komt een heel ander verhaal naar voren dan de burgemeester de raad voorhield op 16 april. Wolfsen heeft ook richting het AD met alle middelen ? en met succes - geprobeerd een artikel tegen te houden.

Lees verder
23 april 2009

Gemeente Utrecht fraudeert met luchtkwaliteitcijfers

De SP utrecht heeft op 20 april haar onderzoek, 'giftige cijfers', naar de luchtkwaliteitcijfers gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat de Gemeente Utrecht fraudeert met de invoer van het rekenmodel. Zo wordt het aandeel van vervuilender verkeer, zoals vrachtwagens en bussen, veel te laag ingevoerd. De uitkomsten die uit het rekenmodel komen zijn dan ook veel gunstiger dan de werkelijke waarden. Dit bleek ook uit de metingen die de SP Utrecht zelf laat uitvoeren, de lucht in Utrecht is bijna overal slechter dan de gemeente zegt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier