h

Goed bestuur?

3 juli 2009

SP houdt collecte voor het Muziekpaleis

 240 per Utrechts huishouden. Dat vraagt het college van B&W om de extra bouwkosten voor het Muziekpaleis te kunnen betalen. De SP wil wel eens weten of de Utrechters er zoveel voor over hebben en houdt daarom op zaterdag 4 juli tussen 12.00 en 14.00 uur een collecte op de Vredenburgmarkt.

Lees verder
23 juni 2009

Blanco cheque?

Een ingewikkelde discussie afgelopen maandag in de commissie Mens en Samenleving over de financiën van de gemeente. Ten eerste een discussie over de verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2008. Ten tweede een doorkijkje van de plannen van het college over de begroting van 2010 en verder, de Voorjaarsnota. En ten slotte een discussie over een aanpassing van de begroting van het lopend jaar, de bestuursrapportage. Deze drie discussies werden, door elkaar heen gevoerd wat een volledig onoverzichtelijke discussie opleverde.

Lees verder
21 juni 2009

SP: Geen zin in bezigheidstherapie bij Voorjaarsnota

Het college is niet van plan in te gaan op de eis van de SP en Leefbaar Utrecht om de gemeenteraad nadere informatie te verschaffen over de ombuigingen en bezuinigingen die zijn aangekondigd in de Voorjaarsnota. De SP-fractie ziet er geen heil in de komende weken vele uren over dit stuk te gaan vergaderen, als de besluiten over de poen toch alleen in de achterkamers van de coalitie worden genomen.

GeheimLees verder
9 juni 2009

Nu kappen met het Muziekpaleis

Door fractievoorzitter Tim Schipper

Op 8 mei was ik nog benieuwd naar de hoogte van het extra krediet voor het Muziekpaleis. Nu weten we het; zo'n slordige 35 miljoen, oftewel een kostenstijging van 34,7%. Volstrekt onacceptabel, wat mij betreft.

Lees verder
29 mei 2009

SP klaar met Wolfsen

Een dringend verzoek aan de directe chef van een journalist om "corrigerend op te treden" tegen hem, insinuaties over het lekken van vertrouwelijk materiaal door deze journalist. Volgens burgemeester Wolfsen is er geen enkel verband tussen zijn acties en de onvrijwillige overplaatsing van de journalist. Wolfsen kwam ermee weg, in het spoeddebat op 28 mei. De SP heeft het wel gehad met deze burgemeester en vroeg hem zijn ontslag in te dienen.

Lees verder
26 mei 2009

Nieuw interpellatiedebat affaire Wolfsen 28 mei

De SP-fractie heeft samen met initiatiefnemer Leefbaar Utrecht, GroenLinks en de Groep Mossel een nieuw interpellatiedebat aangevraagd over de affaire Wolfsen. Uit de inmiddels geopenbaarde emailwisseling tussen de burgemeester en de voormalig hoofdredacteur van het AD/UN komt een heel ander verhaal naar voren dan de burgemeester de raad voorhield op 16 april. Wolfsen heeft ook richting het AD met alle middelen ? en met succes - geprobeerd een artikel tegen te houden.

Lees verder
23 april 2009

Gemeente Utrecht fraudeert met luchtkwaliteitcijfers

De SP utrecht heeft op 20 april haar onderzoek, 'giftige cijfers', naar de luchtkwaliteitcijfers gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat de Gemeente Utrecht fraudeert met de invoer van het rekenmodel. Zo wordt het aandeel van vervuilender verkeer, zoals vrachtwagens en bussen, veel te laag ingevoerd. De uitkomsten die uit het rekenmodel komen zijn dan ook veel gunstiger dan de werkelijke waarden. Dit bleek ook uit de metingen die de SP Utrecht zelf laat uitvoeren, de lucht in Utrecht is bijna overal slechter dan de gemeente zegt.

Lees verder
19 april 2009

De vage sorry

Een van de meest schadelijke verschijnselen in de gemeentepolitiek is de vage sorry. Vage sorry's geven mensen vaak het gevoel dat ze beduveld worden. En dat is precies wat we niet moeten hebben in de gemeentepolitiek.

Lees verder
17 april 2009

Gekunsteld mea culpa Wolfsen redt feestje nieuwe coalitie

De commotie rond het tegenhouden van een hem onwelgevallig artikel door burgemeester Aleid Wolfsen kwam tot een voorlopig einde met zijn excuses voor zijn optreden, tijdens een door de SP geinitieerde interpellatie in de gemeenteraad van 16 april. Als de pers in Utrecht hierdoor haar werk voortaan weer in alle vrijheid kan doen, kan de SP-fractie leven met deze afloop. Om te spreken van hersteld vertrouwen in Wolfsen is het echter nog veel te vroeg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier